Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του 1ου Πειραματικού Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης,

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!!!

Εύχομαι το ζωογόνο φως της Ανάστασης να μας δώσει τη δύναμη και την αντοχή να ολοκληρώσουμε τη νίκη ενάντια στον ιό. Έναν ιό που τόσο μας έχει ταλαιπωρήσει και μας έχει απομακρύνει από αγαπημένους ανθρώπους, αλλά και δραστηριότητες. Για τους μαθητές μας ο αποχωρισμός από το σχολείο ήταν μεταξύ άλλων στέρηση παιχνιδιού, φίλων, διασκέδασης και οπωσδήποτε εμπειριών.

Επανερχόμενοι πλέον, αισίως, στη δια ζώσης λειτουργία και σε ένα ακόμη άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα 10-5-2021, είναι σημαντικό να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την επανέναρξη των μαθημάτων. Συνεχίζουν να ισχύουν όλα τα προληπτικά μέτρα (μάσκα, αποστάσεις, καλός αερισμός κλπ) που γνωρίζαμε έως τώρα και προστίθενται τα self test, των οποίων η διάθεση ξεκίνησε ήδη από τα φαρμακεία.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες!

ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός!!!

«Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη (σχολείο), τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς / κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά την άφιξη των γονέων / κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου. Οι γονείς / κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19 τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.» Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.27707 / ΦΕΚ 1825/5-5-21 / Άρθρο 3.

Συγκεκριμένα, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω των δωρεάν αυτοδιαγνωστικών self test πραγματοποιείται κανονικά δύο (2) φορές, την εβδομάδα, πριν τη Δευτέρα και την Πέμπτη ή αν δεν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης των self test από το εμπόριο, οπωσδήποτε μία φορά, πριν από κάθε Δευτέρα. Το τεστ πραγματοποιείται το πολύ είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα και την έναρξη των μαθημάτων.

Προσοχή!!!

τα φαρμακεία θα διαθέτουν τα τεστ μόνον σε ώρες κανονικής λειτουργίας και όχι σε ώρες εφημερίας!!!!

Η προμήθειά του τεστ γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του/της μαθητή/τριας και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου έγγραφου ταυτοποίησης των γονέων ή κηδεμόνων. Μαζί με το τεστ παραλαμβάνετε και το ενημερωτικό φυλλάδιο για το πώς θα προχωρήσετε στην εφαρμογή. Το τεστ πραγματοποιείται στο σπίτι με δική σας ευθύνη και υποβοηθώντας το παιδί, επειδή είναι ανήλικο, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων που λάβατε.

Στη συνέχεια όταν έχετε το αποτέλεσμα:

α) επισκέπτεσθε την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr,

β) επιλέγετε την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19»,

γ) κάνετε την ταυτοποίησή σας με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), ή κωδικών e-banking τραπέζης,

δ) δηλώνετε τα στοιχεία σας,

ε) κατόπιν δηλώνετε τα στοιχεία του παιδιού,

στ) το ΑΜΚΑ του παιδιού και

ζ) ακολουθείτε τη διαδικασία με την υποβολή του αποτελέσματος και την έκδοση της Σχολικής κάρτας για COVID-19.

Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε και την έχει ο/η μαθητής/τρια μαζί του τη Δευτέρα 10/5/21 χωρίς να την παραδίδει σε κανένα μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. Επιδεικνύει την κάρτα όταν του ζητηθεί από εκπαιδευτικό του σχολείου.

Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία και πάλι εκτυπώνετε. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες να πάτε σε κάποια δημόσια δομή, όπως αυτές που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβείτε στη δημόσια δομή, παραμένετε στο σπίτι όλοι οι οικείοι, γονείς, μαθητές, κ.ά., ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τη σχολική κάρτα COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος μπορείτε να τη συμπληρώσετε και να την υπογράψετε και χειρόγραφα οι ίδιοι οι γονείς / κηδεμόνες ακολουθώντας το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του ΦΕΚ που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. (πατήστε εδώ για να το διαβάσετε)

Στους/στις μαθητές/τριες, των οποίων το τεστ είναι θετικό θα δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης με συμμετοχή σε διαδικτυακό τμήμα που θα δημιουργηθεί, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.

Αντί του δωρεάν τεστ που αναφέρεται πιο πάνω, μπορείτε να προχωρήσετε σε διαγνωστικό έλεγχο μέσω rapid test ή PCR test από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν από δημόσια δομή. Η διεξαγωγή αυτών των ελέγχων γίνεται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον μία φορά, εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν τη Δευτέρα.

Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, τότε συντάσσεται χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος, υπογράφεται από τον γονέα/κηδεμόνα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του ΦΕΚ που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και ο/η μαθητής/τρια επιδεικνύει στο σχολείο τη σχετική βεβαίωση και τη φέρει μαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής εβδομάδας.

Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ..

Ελπίζοντας να έχουμε Σχολικές κάρτες για COVID-19 μόνον με αρνητικά αποτελέσματα, περιμένουμε όλους τους μαθητές μας υγιείς και πάλι στο σχολείο!!!

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Η Διευθύντρια

Τεμπρίδου Αντιόπη Ελένη

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved