ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(πατήστε εδώ για να τον κατεβάσετε σε pdf)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κανονισμό της Σχολικής Ζωής ονομάζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη σχολική ζωή, αλλά και των υποχρεώσεων όλων των προσώπων, δασκάλων, μαθητών/τριών και γονέων/κηδεμόνων που συγκροτούν τη σχολική κοινότητα.  

Ο σεβασμός και η συνεπής εφαρμογή του σχολικού κανονισμού από το σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, που θα διασφαλίζει τη συνεργασία μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ των, με αμοιβαία αποδοχή και αναγνώριση.

Η δημοκρατική οργάνωση κάθε σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας. Τα στοιχεία αυτά, όμως, θα πρέπει να προέρχονται από τα μέλη της ομάδας, με ελεύθερη εκλογή, με συναίνεση και συμμετοχή και να αφήνουν περιθώρια διαφορών και πλουραλισμού απόψεων.

Η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στον περιορισμό της ελευθερίας του μαθητή/τριας. Φιλοδοξεί, πρωτίστως, να βοηθήσει τη σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει σε καθένα από τα μέλη της να σέβεται τις ελευθερίες των άλλων μελών και να εδραιώσει δημοκρατικές αρχές.

Κεντρικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα κάνουν τους μαθητές/τριες μας να νιώθουν ευτυχισμένοι όταν βρίσκονται στο Σχολείο μας και να χαίρονται κάθε πρωί που θα έρθουν σε αυτό.

Σκοπός του Σχολείου είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών/τριών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να γίνουν υπεύθυνοι, ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας του Σχολείου μας.

1.Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/τριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:

 • Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/τριας, αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών/τριών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποιητική αποστολή του Σχολείου.

2.Χρήσιμες πληροφορίες για το Σχολείο μας

Το 1ο 12/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης ανήκει στη Διεύθυνση ΠΕ Έβρου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.ΜΑ.Θ).

Βρίσκεται στην οδό Γ. Ζαρίφη 5, στο κέντρο της πόλης. Στεγάζεται στο κτίριο της πρώην Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, που φέρει το όνομα του Εθνικού Ευεργέτη Γεωργίου Ζαρίφη.

Η κύρια είσοδος/έξοδος βρίσκεται επί της πεζοδρομημένης οδού Γ. Ζαρίφη 5. Επί της οδού Σ. Οικονόμου, από την πλευρά της Μεραρχίας, υπάρχει και μία άλλη μικρότερη είσοδος (πορτάκι), δίπλα στη μεγάλη συρόμενη αυλόπορτα για τα οχήματα.

Το Σχολείο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις για τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία (ΠΕΙΣ) και δεν έχει σχολική περιφέρεια. Κάθε σχολικό έτος δέχεται εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφές από όλη την πόλη και τη γύρω περιοχή για την Α΄ Τάξη. Η επιλογή των μαθητών/τριών, οι οποίοι τελικά θα φοιτήσουν στα δύο τμήματα της Α΄ τάξης του Σχολείου που συγκροτούνται, γίνεται με κλήρωση. Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι 44.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών ή κενούμενων θέσεων σε όλες τις τάξεις του Σχολείου, αυτές επαναπροκηρύσσονται στις αρχές Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

 

 

3. Λειτουργία του Σχολείου

Ι. Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Για το σχολικό έτος 2020-2021 και λόγω της πανδημίας του COVID 19 ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες.

Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

 • Υποδοχή των μαθητών/τριών στο Σχολείο: 08.00- 08:15.
 • Έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.
 • Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση: 13:05 έως 13:15.

Ολοήμερο Πρόγραμμα

(αφορά μόνον μαθητές/τριες του Σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο)

 • Πρωινή Ζώνη Ολοημέρου (προσέλευση 07.00-07.15, λήξη 08.00)
 • Έναρξη λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος: 13:20
 • Αποχώρηση τεσσάρων Τμημάτων Ολοημέρου Προγράμματος 15:00
 • Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου Προγράμματος: 16:00.

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών/τριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το Σχολείο στις 15:00 ή στις 16:00.

Πρόγραμμα Ομίλων

 • Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων των Ομίλων: 13:30
 • Λήξη των δραστηριοτήτων των Ομίλων: 15:00.

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/τριών

Ώρα πρωινής προσέλευσης: 8:00΄ – 8:15΄.

Οι μαθητές/τριες εισέρχονται από την κεντρική αυλόπορτα του Σχολείου και κατευθύνονται αμέσως στις τάξεις. Η προέλευση των μαθητών γίνεται με μάσκα, ενώ στην είσοδο της τάξης εφαρμόζουν αντισηπτικό για την απολύμανση των χεριών τους. Συγκέντρωση των μαθητών και ομαδική πρωινή προσευχή δεν προβλέπονται για το σχολικό έτος 2020 – 2021, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία COVID – 19. Είναι αυτονόητο ότι η έγκαιρη προσέλευση συμβάλλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου. Είναι απολύτως αναγκαίο να τηρείται πιστά ο χρόνος προσέλευσης.

Οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην Πρωινή Ζώνη προσέρχονται στις 7.00΄-7.15’ από την πλαϊνή /νότια αυλόπορτα.

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/τριών, αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, οι είσοδοι του Σχολείου κλείνουν στις 8:20

Στο Σχολείο επιτρέπεται η είσοδος μόνον στους μαθητές και το προσωπικό. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους, αφού βεβαιωθούν ότι αυτά εισήλθαν στο Σχολείο, παραμένουν έξω από αυτό. Συστήνεται δε, να απομακρύνονται άμεσα για την αποφυγή συνωστισμού.

Η είσοδος στον χώρο του Σχολείου γονέων- κηδεμόνων και άλλων επισκεπτών θα γίνεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Σχολείο, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (χρήση μάσκας, εφαρμογή αντισηπτικού). Τα στοιχεία επικοινωνίας του Σχολείου είναι τα εξής; (Email σχολείου: mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551024443)

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό και στα διαλείμματα στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, ενώ αποφεύγεται κάθε είδους συνωστισμός, κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα.

Ώρα αποχώρησης: 13:05΄ – 13:15΄.

Οι μαθητές/τριες δεν αποχωρούν από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων. Στην αρχή του σχολικού έτους, οι γονείς/κηδεμόνες δηλώνουν εγγράφως τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να αποχωρούν τα παιδιά τους. Επομένως, η αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται με τη συνοδεία γονέων ή κηδεμόνων ή ατόμου που έχει οριστεί από αυτούς, αν ο γονέας/ κηδεμόνας έχει κάνει ανάλογη δήλωση. Σε διαφορετική περίπτωση ο/η μαθητής/τρια αποχωρεί από το σχολείο με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου μόνος/η του/της.

Αν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), η αποχώρηση γίνεται πάντοτε με συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, κατόπιν συνεννόησης με την/ον υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό της τάξης και τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Με στόχο την απρόσκοπτη και ομαλή αποχώρηση, η/ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στην τάξη την τελευταία ώρα συνοδεύει τους μαθητές/τριες στην αυλόπορτα σύμφωνα με τις ώρες αποχώρησης που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και αναφέρονται στη συνέχεια. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν επίσης, για την ομαλή έξοδο των μαθητών/τριών από το χώρο του Σχολείου.

Οι μαθητές/τριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο πριν την άφιξη του γονέα ή των συνοδών τους. Οι γονείς/κηδεμόνες που συνοδεύουν τους μαθητές/τριες κατά την αποχώρηση οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των παιδιών τους. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευσή τους δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα. Σε περίπτωση που, λόγω κωλύματος, ο συνοδός αδυνατεί να βρίσκεται στο Σχολείο την ώρα αποχώρησης, οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τη Διεύθυνση του Σχολείου. Τέλος, μετά την παρέλευση του πρώτου δεκάλεπτου από τη λήξη του προγράμματος, εάν παραμένει μαθητής/τρια στο χώρο του Σχολείου, ειδοποιούνται τηλεφωνικώς οι γονείς του από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς για την άμεση παραλαβή του παιδιού.

Κατά την αποχώρηση και για την αποφυγή του συνωστισμού, λόγω COVID, οι μαθητές/τριες αποχωρούν σταδιακά και υπάρχουν δύο έξοδοι.

Οι μαθητές/τριες των πρώτων τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄, αποχωρούν από την κεντρική είσοδο/έξοδο του κτιρίου και την κεντρική αυλόπορτα, ενώ οι μαθητές/τριες των μεγάλων τάξεων Δ΄, Ε΄, Στ΄, αποχωρούν από την πλαϊνή είσοδο/έξοδο (από την πλευρά του κυλικείου) του κτιρίου και την πλαϊνή είσοδο/έξοδο (από την πλευρά της Μεραρχίας) σύμφωνα με τον πίνακα:

ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΣ
13.05 Α1

ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ

Α2
13.05 Ε1 ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΤ1
13.10 Β1

ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ

Β2
13.10 Δ2 ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΤ2
13.15 Γ1

ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ

Γ2
13.15 Δ1 ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ε2

III. Ολοήμερο Πρόγραμμα

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχ. έτος 2020 – 2021 λειτουργεί με πέντε τμήματα. Τα τέσσερα Τμήματα αποχωρούν στις 3:00 μ.μ. και το πέμπτο στις 4:00 μ.μ. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, λόγω της πανδημίας, επιτάσσουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Ολοήμερου.

 • Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους στην αίθουσα διδασκαλίας το τσαντάκι με το φαγητό για το Ολοήμερο, το οποίο προτείνεται ισχυρά να είναι τέτοιας φύσης, ώστε να μη χρειάζεται ζέσταμα, ούτε ψυγείο (π.χ. σάντουιτς, πίτα κτλ).
 • Συνιστάται η χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά ατομικώνσκευών, καθώς και η ενημέρωση των μαθητών να μην μοιράζονται μεταξύ τουςφαγητό ή/και νερό.
 • ΓιατοΟλοήμεροΠρόγραμμα,ηλήψητωνγευμάτων θα γίνεταιστοθρανίοτωνπαιδιών και σε χώρους που έχουνοριστείγιατοΟλοήμεροΠρόγραμμα,τηρώνταςτααπαραίτηταμέτρα.
 • Στο τσαντάκι του Ολοήμερου είναι καλό να υπάρχει μια πετσετούλα, αντισηπτικό και χαρτομάντιλα ή χαρτοπετσέτες.
 • Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φέρνουν από το σπίτι παιχνιδάκια ή άλλα αντικείμενα εκτός από τα σχολικά και οι εργασίες τους θα είναι ατομικές.

Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία των μαθητών και την ασφάλεια όλων.

IV. Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την πανδημία COVID – 19, όταν αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα συνεχίζονται με Σύγχρονη και Ασύγχρονη ΕξΑΕ. Το ημερήσιο πρόγραμμα περιέχει πέντε (5) διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 30 λεπτά, με 10λεπτα ενδιάμεσα διαλείμματα. Η ΕξΑΕ υλοποιείται με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), της πλατφόρμας e-me και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex. Οι μαθητές συνδέονται με τις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών και στις δύο πλατφόρμες. Το Πρόγραμμα της Σύγχρονης ΕξΑΕ με τους υπερσυνδέσμους έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους γονείς/ κηδεμόνες.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο Chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη Σύγχρονη ΕξΑΕ. Θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται και στις εργασίες της Ασύγχρονης ΕξΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την Αρ.Πρωτ. : 155692/ΓΔ4/14-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Επισημαίνεται, ότι η συμμετοχή στα μαθήματα της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.

V. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη της Διευθύντριας. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και για αλλαγές που σχετίζονται με τους διδάσκοντες και τα γνωστικά αντικείμενα.

Η κατανομή των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων του σχολείου, έχουν τροποποιηθεί λόγω COVID-19, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη μετάβαση των μαθητών στο διάλειμμα και την αποχώρησή τους σταδιακά χωρίς συνωστισμό και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄ΣΤ΄ Τάξεις

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
07:00 07:15 1 Υποδοχή μαθητών ΠΖ
07:15 – 08:00 45΄ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΩΙΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:00- 08:15 15΄ Υποδοχή μαθητών
08:15- 09:40 8 Διδακτική Περίοδος
09:40- 09:55 15΄ Διάλειμμα
09:55- 11:20 85΄ 2η Διδακτική Περίοδος
11:20- 11:35 15΄ Διάλειμμα
11:35- 12:15 40΄ 3η Διδακτική Περίοδος
12:15 – 12:30 15΄ Διάλειμμα
12:30 – 13:15 45΄ 4η Διδακτική Περίοδος
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13:15- 13:20 5΄ Διάλειμμα
13:20- 14:00 40΄ Φαγητό - Ξεκούραση
14:00- 14:15 15΄ Διάλειμμα
14:15- 15:00 45΄ ώρα
15:00- 15:15 15΄ Διάλειμμα
15:15- 16:00 45΄ ώρα

4. Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Ι. Φοίτηση

Η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική (Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 - ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017), καθώς και η συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις. Η φοίτηση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής. Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων είναι υπεύθυνοι για να καταγράφουν τις απουσίες των μαθητών καθημερινά, καθώς και να τις καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Οι απουσίες των μαθητών/τριών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το Σχολείο και την οικογένεια. Εκπαιδευτικά, το έλλειμμα στην παρακολούθηση, εκτός από το εκπαιδευτικό κενό που δημιουργεί, παγιώνει κυρίως στη συνείδηση του μαθητή/τριας την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων. Την ουσιαστική, αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (ΑΔΥΜ) για τους μαθητές/τριες των τάξεων Α', και Δ' σύμφωνα με την αρ. Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014 , (ΦΕΚ 1296τ. Β ́/2014 ) ΚΥΑ και την υπ’ αριθμόν Υ1/Γ.Π./οικ.46580/27-05-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας, οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το Σχολείο (είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Ο/Η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός της τάξης οφείλει να επικοινωνεί με την οικογένεια, όταν πρόκειται για μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη απουσία μαθητή/τριας. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται, μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα). Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για εξαιρετικά σημαντικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την/ον υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό της τάξης ή/και τη Διεύθυνση του Σχολείου.

II. Σχολικοί χώροι

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό, αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων να διατηρούνται οι χώροι καθαροί.

III. Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο προαύλιο, σε συγκεκριμένους χώρους, όπως έχει καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας έχει οριστεί παραμονή των μαθητών/τριών και διάλειμμα μέσα στις τάξεις με παρουσία εκπαιδευτικού την τρέχουσα περίοδο λόγω COVID 19.

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία, αφού ανοίξει όλα τα παράθυρα, για λόγους υγιεινής και κλειδώσει την αίθουσα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών/τριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του Σχολείου.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών). Στην παρούσα συνθήκη οι μαθητές ενθαρρύνονται να διασκεδάζουν και να ξεκουράζονται, αποφεύγοντας την εγγύτητα μεταξύ τους. Οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές/τριες του Σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του, αυτό παραδίδεται από τον γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του Σχολείου.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/τριες προσέρχονται στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, όπου τους παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα διδασκαλίας, στο Γυμναστήριο ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

IV. Σχολική εργασία

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ότι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους.

Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή/τριας. Οι κατ’ οίκον εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα.

Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το να αναστοχάζεται επί των πρακτικών της μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντ’ αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

 

V. Ασφάλεια μαθητών

Η χρήση της μάσκας (υφασμάτινη, μη χειρουργική), είναι υποχρεωτική για τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας του σχολείου.

Οι μαθητές φορούν υποχρεωτικά τη μάσκα κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από το σχολείο, καθώς και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική και στα διαλείμματα, αλλά όχι στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Για τον λόγο αυτό προτείνεται, οι μαθητές να φέρουν μαζί τους τουλάχιστον δύο (2) μάσκες, σε ξεχωριστά σακουλάκια η καθεμιά.

Στις αίθουσες θα υπάρχουν συσκευασίες αντισηπτικών για να απολυμαίνουν τα χέρια τους οι μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές μας τη σπουδαιότητα της καθαριότητας των χεριών.

Είναι επιτακτικό οι μαθητές να φέρουν μαζί τους προσωπικά μπουκαλάκια/παγούρια με νερό και να αποφεύγουν να πίνουν απευθείας από τις βρύσες του σχολείου, καθώς και να μη μοιράζονται το νερό τους με τους συμμαθητές τους. Το κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα. Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων. Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο.

Τηρούνται οι αποστάσεις τόσο στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου, όσο και στο προαύλιο και συμμορφώνονται όλοι με τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών για την ασφάλειά τους.

Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

ü  Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

ü  Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

ü  Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (π.χ. βήχας, πυρετός, πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα) συστήνεται παραμονή στο σπίτι και ενημέρωση των υπευθύνων.

Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, γίνεται επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού και απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή μη ιατρικής μάσκας.

VI. Συμπεριφορά - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Η Διευθύντρια

 • Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/τριών και είναι υπεύθυνη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
 • Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του Σχολείου, καθώς και για την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς
 • Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία των μαθητών/τριών.
 • Είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Σχολείου.
 • Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό ή κατ' άλλον τρόπο και πάντα σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας.
 • Έχει επαφή με τους γονείς, επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο Σχολείο και την Οικογένεια, με στόχο το όφελος των μαθητών/τριών.

Οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών. Οι εκπαιδευτικοί:

 • Προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο, και αποχωρούν τελευταίοι από την τάξη.
 • Λειτουργούν σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και συμπεριφέρονται με δικαιοσύνη, συνέπεια και σεβασμό στους μαθητές τους.
 • Συνεργάζονται με τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς.
 • Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα.
 • Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους μέσω θεσμικών επιμορφώσεων, αλλά και με την αυτοεπιμόρφωση.
 • Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με τη χρήση εποπτικών και ψηφιακών μέσων.
 • Ενδιαφέρονται για τους/τις μαθητές/τριες τους και λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά τους υιοθετώντας κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
 • Ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
 • Ενισχύουν τη θετική συμπεριφορά των μαθητών/τριών και προωθούν δράσεις που στοχεύουν στην συνεργασία, τον σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας.
 • Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 • Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές/τριες.
 • Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές/τριες, όταν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους.
 • Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή/τριας από την αίθουσα διδασκαλίας, παρά μόνο όταν πρόκειται για έκτακτη σωματική ανάγκη του μαθητή/τριας.
 • Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών/τριών.
 • Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες σε τακτική βάση και σε ημέρες και ώρες που καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους, μία φορά κάθε μήνα.
 • Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του Σχολείου.
 • Αναλαμβάνουν δράσεις με στόχο την πρόληψη της σχολικής βίας και τη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος μέσα από την εκπόνηση προγραμμάτων (Αγωγής Υγείας, Erasmus+,Etwinning)

Οι μαθητές/τριες

Η συνεργασία των μαθητών/τριών είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα κατάλληλο για εργασία και μάθηση περιβάλλον. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι μαθητές/τριες:

 • Αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης, συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών για μάθηση.
 • Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
 1. Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
 2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό εφημερίας.
  1. Απευθύνονται εκπαιδευτικό του τμήματος.

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.

 • Αποφεύγουν ρητά να ασκούν κάθε είδους βία (σωματική, λεκτική, ψυχολογική) στους συμμαθητές/τριες τους και στο σχολικό προσωπικό.
 • Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα των συμμαθητών/τριών τους.
 • Σε καμία περίπτωση δεν διαδίδουν φήμες, ούτε αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές δράσεις του σχολείου παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο. Επίσης, δεν ειρωνεύονται και δεν ασκούν κακόβουλη κριτική.
 • Βοηθούν τους μαθητές/τριες των μικρών τάξεων στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν.
 • Σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους.
 • Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.
 • Πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε το σχολικό περιβάλλον να διατηρείται καθαρό.
 • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.
 • Φθορές, ζημίες, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της περιουσίας του Σχολείου πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή/τριας στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Όποιος μαθητής/τρια προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο μέσω του κηδεμόνα του. Επίσης, δεν καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία που παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία.
 • Χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης).
 • Τηρούν τη σειρά στο κυλικείο.
 • Φροντίζουν να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια και να έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας να μην τα ξεχνούν.
 • Κινούνται στους διαδρόμους του σχολείου με ηρεμία και χωρίς φωνές ενώ κατεβαίνουν τις σκάλες με προσοχή χωρίς να τρέχουν.
 • Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, με την παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης.
 • Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του Σχολείου δεν επιτρέπεται.
 • Με τη λήξη της διδακτικής ώρας οι μαθητές/τριες κατεβαίνουν με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού που είχε μάθημα την προηγούμενη ώρα σε συγκεκριμένο χώρο του προαυλίου. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει στην αίθουσα μόνος του ή στους διαδρόμους του σχολείου. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών.
 • Οι μαθητές/τριες, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, παραμένουν στον χώρο που έχει ορισθεί για το παιχνίδι τους και περιμένουν τον εκπαιδευτικό της επόμενης ώρας να τους ανεβάσει στο μάθημα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Στη διάρκεια του διαλείμματος έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν ικανοποιήσει τις σωματικές τους ανάγκες.

Οι γονείς και κηδεμόνες

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πυλώνα της σχολικής ζωής. Η δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η αγαστή συνεργασία και οι κοινοί στόχοι για το καλό των μαθητών/τριών μας αποτελούν πυξίδα στη συνεργασία μας τόσο με τις οικογένειες των μαθητών μας, όσο και με τον Σύλλογο Γονέων/ Κηδεμόνων. Είναι σημαντικό να μην   παραβλέπεται ότι η εμπιστοσύνη του μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των γονέων προς το Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να έρχονται σε συχνή επικοινωνία με τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Να παρακολουθούν τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση των μαθητών/μαθητριών και να ενημερώνουν υπεύθυνα το Σχολείο για όλα τα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με τους μαθητές/τριες.

 • Να γνωστοποιούν στονεκπαιδευτικό της τάξης κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά στη σωματική και ψυχική υγείατου/της μαθητή/τριας.
 • Να ενημερώνουν για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού και να ζητούν τη συνδρομή του Σχολείου.
 • Να φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο Σχολείο και ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.
 • Να ενημερώνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου (μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τους εκπαιδευτικούς της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης.
 • Να ενημερώνονται και στο τέλος κάθε τριμήνου για τον έλεγχο βαθμολογίας των παιδιών τους.
 • Να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου και να παρακολουθούν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.
 • Να συνεργάζονται με το Σχολείο κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/τρια και να βοηθούν στην επίλυσή του ενεργά.
 • Να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν κάποιος από τους γονείς απωλέσει (ή δεν έχει) την επιμέλεια/κηδεμονία του παιδιού.
 • Να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο σχολικό προσωπικό με ευγένεια, σοβαρότητα και σεβασμό.
 • Λόγω των συνθηκών της πανδημίας του COVID-19, αλλά και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι γονείς/κηδεμόνες δεν προσέρχονται στο Σχολείο τις ώρες λειτουργίας του. Δεν εισέρχονται κατά την πρωινή προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών/τριών στο προαύλιο. Επικοινωνούν με ηλεκτρονικό τρόπο ή τηλεφωνικά και εφόσον υπάρχει ανάγκη προσέρχονται κατόπιν συνεννόησης μετά το πέρας των μαθημάτων στη Διεύθυνση.
 • Το Σχολείο είναι υποχρεωμένο να καλλιεργεί και να δημιουργεί συνθήκες και την αίσθηση της ασφάλειας στους/στις μαθητές/τριες του τις ώρες που βρίσκονται σε αυτό και ζητά την υποστήριξη και τη συνεργασία των γονέων σε αυτό. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται σε κανέναν από τους γονείς και κηδεμόνες και, γενικότερα, σε κανένα ενήλικο άτομο να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί παιδί στο χώρο του Σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, αυτό συζητείται με τον/ην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό (του/της μαθητή/τριας που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια με τη Διευθύντρια του Σχολείου, η οποία και θα πράξει τα δέοντα, σύμφωνα με τον ρόλο της.
 • Η ώρα του διαλείμματος είναι ιερή για τον μαθητή/τρια και αφορά την εκτόνωσή του, την κοινωνικοποίησή του και την αλληλεπίδρασή του με τους άλλους μαθητές/τριες. Δημιουργεί δέσμευση, περιορισμό, άγχος και ανησυχία πολλές φορές για τον/την μαθητή/τρια η αναμονή γονέων ή οικείων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Καλούνται λοιπόν οι γονείς/κηδεμόνες να μη παραμένουν στον περιβάλλοντα χώρο του Σχολείου τις ώρες λειτουργίας του και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων να μην απασχολούν τους μαθητές/τριες.
 • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση, διακίνηση ή με όποιο τρόπο έκθεση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών κατά την ώρα του Σχολείου. Υλικό από τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και από δράσεις εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου και σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες ειδικά σχεδιασμένες για τον σκοπό αυτό μόνον από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου και κατόπιν ειδικής έγγραφης άδειας από τους γονείς.

Για οποιοδήποτε θέμα παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, οι γονείς καλούνται να απευθύνονται αρχικά στον/στην αντίστοιχο εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας, που θα διευθετήσει και το θέμα. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη και ακολουθώντας την πορεία της ιεραρχίας απευθύνονται και στη Διευθύντρια του Σχολείου.

5. Παιδαγωγικός έλεγχος

Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι, ώστε οι μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες. Να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες..

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας και τον Σύλλογο Διδασκόντων προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται

Συμπεριφορές των μαθητών/τριών που αποκλίνουν από τις δημοκρατικές αρχές, τους κανόνες του Σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, τον οφειλόμενο σεβασμό στον συμμαθητή/τρια, στη σχολική περιουσία ή στον/στην εκπαιδευτικό, αντιμετωπίζουν τον παιδαγωγικό έλεγχο.

Αρχικά οι μαθητές/τριες καλούνται να συζητήσουν το θέμα με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ή της εφημερίας, να ξανασκεφτούν τη συμπεριφορά τους και να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεων τους έναντι των συμμαθητών/τριών τους και/ή του σχολείου. Αν παρατηρηθεί επαναλαμβανόμενη μη αποδεκτή συμπεριφορά, οι μαθητές/τριες καλούνται μετά την ανάληψη της ευθύνης της πράξης τους να ενημερώσουν οι ίδιοι/ες τους γονείς τους για τη συμπεριφορά τους. Όταν αποκλίνουσες συμπεριφορές εμφανίζονται σε ώρες διαλειμμάτων, οι μαθητές/τριες κάνουν διάλειμμα σε διαφορετικό χώρο.

Γενικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν και να ξανασκέφτονται τη συμπεριφορά τους, να γνωρίζουν εκ προοιμίου τις συνέπειες των πράξεων τους και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία τους, αλλά και τις κείμενες διατάξεις. Η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των συμπεριφορών δεν αποτελεί επιλογή για το σχολείο. Αντίθετα, τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, την ψυχολόγο, την κοινωνική λειτουργό και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους.

Η στενή συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εγκαθίδρυση σχέσεων εμπιστοσύνης, στενής συνεργασίας και κοινής στάσης σχολείου και γονέων/κηδεμόνων στις περιπτώσεις που υπάρχει μη αποδεκτή συμπεριφορά των μαθητών/τριών. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι μαθητές/τριες να ενημερώσουν οι ίδιοι τους γονείς/κηδεμόνες τους για συμπεριφορές τους, που οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι δεν είναι αποδεκτές. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται και από τους ίδιους τους μαθητές που δεν είχαν αποδεκτή συμπεριφορά, αλλά και από το Σχολείο και συζητούνται οι ενέργειες που θα αναληφθούν.

6. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

Το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς παίρνει ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις. Το Σχολείο μας, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του θέματος, θέτει σαν πρωταρχικό στόχο την πρόληψη ανάλογων φαινομένων. Οι πρακτικές που οδηγούν σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος, το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία της πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά. Επίσης, η καλλιέργεια αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας συμβάλει σημαντικά.

Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών είναι απαραίτητο να καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Ενώ, ο επιθετικός ανταγωνισμός δεν είναι αποδεκτός. Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα είναι ανάγκη να βρίσκουν χώρο άνετο, να αναγνωρίζονται και να αναπτύσσονται. Από την άλλη μεριά οι μαθητές/τριες είναι ανάγκη να συνηθίσουν να μπορούν να συναθροίζουν την προσωπική τους συμβολή στην αντίστοιχη των άλλων και να την εντάσσουν στην ομάδα στην οποία ανήκουν Έτσι, δράσεις ενδυνάμωσης της δυναμικής της ομάδας, συμπερίληψης και σεβασμού προτείνονται, με σκοπό την ουσιαστική επικοινωνία και την αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων. Η καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική είναι προσανατολισμένη στην ενδελεχή παρατήρηση των συμπεριφορών των μαθητών, ώστε να υπάρχει άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση των περιστατικών που προκύπτουν.

Δράσεις που στοχεύουν σ αυτά τα αποτελέσματα και στη δημιουργία κλίματος αποδοχής και αλληλοσεβασμού γίνονται μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, σε όλα τμήματα, μέσα από τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και μέσα από τα προγράμματα Erasmus+ και eTwinning

7. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Το Σχολείο παρά την πανδημία, οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/τριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.

Τέτοιες είναι οι εορτασμοί εθνικών εορτών και επετείων, οι ημέρες μνήμης και οι ημέρες που αναδεικνύουν την ισότητα, τη δικαιοσύνη και τα ίσα δικαιώματα των ανθρώπων. Εκδηλώσεις με στόχο τη διάχυση αποτελεσμάτων από συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+, eTwinning), των Ομίλων Καινοτομίας, των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων κ. ά.

Για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Δυστυχώς για το Σχολικό Έτος 2020 – 21, οι γιορτές αυτές πραγματοποιούνται εντός της σχολικής τάξης, χωρίς παρουσία γονέων/κηδεμόνων ή διαδικτυακά λόγω της πανδημίας. Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια με όποιο τρόπο και αν πραγματοποιούνται.

Στόχοι του Σχολείου για το μέλλον είναι η εντατικοποίηση της διάχυσης των δράσεων που πραγματοποιεί και η λειτουργία του ως πυλώνα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και mentoring, οι συμπράξεις με σχολεία που έχουν κοινό όραμα, αλλά και με σχολεία της πόλης και του νομού. Επίσης, η προβολή των δράσεων του Σχολείου στην τοπική κοινωνία και η μεγαλύτερη εμπλοκή των γονέων με την προϋπόθεση της υποχώρησης του COVID. Σε αυτή τη φάση σημαντική θα είναι και η συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ώστε να υποστηριχθεί η επιτυχής διεξαγωγή των εκδηλώσεων αυτών.

8. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

Το Σχολείο επιδιώκει την καλύτερη δυνατή συνεργασία τόσο με τις οικογένειες των μαθητών όσο και με τον Σύλλογο Γονέων/ Κηδεμόνων, με στόχο την καλύτερη δυνατή πλαισίωση τους. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι η θετική στάση είναι αμφίδρομη. Η κατανόηση, η ανταπόκριση στις ανάγκες μας και η υποστήριξη δίνεται αφειδώς και από τις οικογένειες των μαθητών, αλλά και από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Ο ρόλος των οικογενειών, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι διακριτός από τον ρόλο του Σχολείου. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι όλα τα μέρη σέβονται και αποδέχονται όχι μόνον τον δικό τους ρόλο, αλλά και των υπολοίπων, με αποτέλεσμα την αγαστή συνεργασία.

Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/τρια, ενημερώνεται σχετικά ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος και καλείται να συνεργαστεί με το Σχολείο για την υποστήριξη του/της μαθητή/τριας.

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο Σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Οι οικογένειες των μαθητών/τριών συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/τριες.

Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο δάσκαλο/στη δασκάλα της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στη Διευθύντρια του Σχολείου.

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

 • Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, η οποία τη σχολική χρονιά 2020-2021 ήταν πολύ περιορισμένη και εξ αποστάσεως λόγω COVID-19.
 • Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/τριών. Η συνάντηση αυτή λόγω COVID-19 γίνεται πλέον τηλεφωνικά μετά από αίτημα του γονέα στο σχολείο και επικοινωνία από τον/την εκπαιδευτικό την προκαθορισμένη ημέρα.
 • Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση, τις περισσότερες φορές τηλεφωνική και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι με άλλο τρόπο.
 • Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο. Οι συναντήσεις αυτές το σχολικό έτος 2020-2021 γίνονται τηλεφωνικά ή διαδικτυακά λόγω της πανδημίας, προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους.
 • Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών με τους παραπάνω τρόπους.

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Όσο λαμβάνονται τα έκτακτα μέτρα, λόγω της πανδημίας, η επικοινωνία γίνεται μόνο τηλεφωνικά και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ..

Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου, και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για τα θέματα του Σχολείου. Εκεί αναρτάται και η Προκήρυξη όπως και η διαδικασία η εγγραφής των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης για τα Πειραματικά Σχολεία.

Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις.

III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του Σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου αποτελεί την συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών/τριών του Σχολείου μας.

Όλοι οι γονείς και κηδεμόνες συμμετέχουν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και συνεργάζονται συλλογικά με το Σχολείο για την προαγωγή του σχολικού έργου.

Το Σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει την συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.

Τα θέματα της παιδαγωγικής λειτουργίας των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

IV. Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.

9. Ποιότητα του σχολικού χώρου

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/τριες στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.

10. Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο Σχολείο

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου επενδύουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και τις συνεργασίες εντός και εκτός Σχολείου, πραγματοποιούν σεμινάρια για συναδέλφους και γονείς, και καταβάλουν υπερπροσπάθεια για την επίτευξη των δράσεων του Σχολείου.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά στο 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις:

 1. Λειτουργία 5 Ομίλων στην απογευματινή ζώνη 13.30-15.00 όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα μας www.zarifios.gr

ü    Όμιλος Προγραμματισμού και Ρομποτικής

ü    Όμιλος Κινηματογράφου

ü    Όμιλος Μουσικής

ü    Όμιλος Γερμανικών

ü    Όμιλος Γαλλικού Πολιτισμού

 1. Πιλοτική εφαρμογή της δράσης του Υπουργείου «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» που πραγματοποιείται μετά από εισήγηση του ΙΕΠ σύμφωνα με το ΦΕΚ (ν.4692/2020/Α΄111). Στη δράση συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου και όλα τα τμήματα σύμφωνα με τον προγραμματισμό που κατατέθηκε στην Πλατφόρμα του ΙΕΠ. Επιπλέον, υλοποιούνται οι δράσεις:
 2. OutEdenlearn, ένα πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Harvard ενταγμένο στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020, βασισμένο στην ιδέα «ifwechoosetoslowdownandcarefully, wealsocanrediscoverworld» που υλοποιήθηκε από την Ε2 τάξη. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στο πλαίσιο του ProjectZero του Πανεπιστήμιου του Harvard σε συνεργασία με σχολεία της Σιγκαπούρης και της Αμερικής.
 3. Ρομποτική και STEAM FLL, ένα πρόγραμμα της Eduact και της Lego της  ενταγμένο στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την περίοδο Απρίλιος – Ιούνιος 2021 με δανεισμό υλικού, Spike Prime Set, Inspire Set, Challenge Set, που θα υλοποιηθεί από τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις, τον Όμιλο Ρομποτικής και τον Όμιλο Γερμανικών.
 4. Μαθητικό Ραδιόφωνο την περίοδο Φεβρουάριος – Απρίλιος 2021 και υλοποιείται από την Ε΄ τάξη.
 5. “ A suitcase full of memories “ το οποίο και διακρίθηκε αποσπώντας μια από τις 5 υποτροφίες που εγκρίθηκαν από το ΥΠΑΙΘ σε συνεργασία με το “ The Olga Lengyel Instittute (TOLI) που υλοποιείται από την Δ΄1 τάξη.
 6. Πιλοτική Αξιοποίηση Ταμπλετών ως Εκπαιδευτικών Εργαλείων στις Γ’ και Δ’ τάξεις του Σχολείου σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. πρωτ. 90488/Δ6/10-7-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Οι ταμπλέτες χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Σχολείο και για την προετοιμασία των μαθητών/τριών στο σπίτι.
 7. Προγράμματα ERASMUS στα οποία συμμετέχει, κατανεμημένα, το σύνολο των εκπαιδευτικών
 • «Include.net: innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a pan-European context» μεκωδικόαριθμό 2018-1-UK01-KA229_048291_4 (σεεξέλιξη)
 • «Cinema, animazioni internazionali e bambini!» μεκωδικόαριθμό 2019-1-IT02-KA229-062133_6 (σεεξέλιξη)
 • «Open minds@ Include.net – creative pedagogies, global competencies for inclusion» μεκωδικόαριθμό 2020-1-UK01-KA229_079263_3 (σεεξέλιξη)
 1. Πέντε Προγράμματα E-Twinning
 2. Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων
 3. Διαβαθισμένα τμήματα Αγγλικών στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και Στ΄
 4. Το Σχολείο συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης «Followgreen»

Στο παρελθόν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα του «Συνεργάτη Τάξης», το πρόγραμμα «Τeam Τeaching» και η καινοτομία Clil που αφορούσε τη διδασκαλία της Γεωγραφίας μέσω της Αγγλικής Γλώσσας

Στην τρέχουσα σχολική χρονιά δεν υλοποιούνται, όπως δεν υλοποιείται και η Πρακτική άσκηση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. λόγω του COVID 19.

11. Πολιτική του Σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους

Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η Διευθύντρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ενημερώσει τους μαθητές/τριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/τριες δεν αποχωρούν από το Σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λπ. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

ΙΙ. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής, έχουν πραγματοποιηθεί και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

12. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει, για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας του Σχολείου, με συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας, σύμφωνα με την Πράξη υπ. αρ. 1/12-5-2021 του Σχολικού Συμβουλίου. Έχει εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου, καθώς και από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης για το σχ. Έτος 2020 – 2021 αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου και αποστέλλεται στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δευτέρα 12 Μαΐου 2021

Η Διευθύντρια

Τεμπρίδου Αντιόπη Ελένη

Εγκρίνεται

Γεωργία Χαμζαδάκη

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

…………………………………………………………

Ημερομηνία: ………………………………………………….

Δήμητρα Βουρδόγλου

Διευθύντρια Εκπαίδευσης

…………………………………………………………

Ημερομηνία: ………………………………………………….

 

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved