ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: Ζαρίφη 5, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ     Tηλ.: 2551024443

Ιστοσελίδα: www.zarifeios.gr             E-MAIL:mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

 

Προσδοκούμε το ταξίδι των παιδιών σας στο σχολείο μας να είναι συναρπαστικό και να αποτελέσει έμπνευση για τη μελλοντική τους πορεία

Οι αξίες και το ήθος του σχολείου μας:

ü  Αντιμετωπίζουμε κάθε μαθητή δίκαια και με σεβασμό στην κουλτούρα και την προσωπικότητά του

ü  Εργαζόμαστε σκληρά για να πετύχουμε

ü  Αναγνωρίζουμε ότι όλοι είμαστε διά βίου μαθητές

ü  Παρέχουμε ένα ευρύ, πλούσιο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών

ü  Προάγουμε ένα υγιεινό modus vivendi

ü  Εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον

ü  Προωθούμε με τις δράσεις μας τη συνεργασία με τους γονείς, τους τοπικούς φορείς και την ευρύτερη κοινότητα

Αγαπητοί γονείς,

Η διευθύντρια του σχολείου και το προσωπικό καταβάλλουν ατέρμονες προσπάθειες, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σχολικό περιβάλλον το οποίο θα παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.  Για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, απαιτείται η συγκρότηση ενός  κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος θα θέτει το πλαίσιο ενός μαθησιακού περιβάλλοντος κατάλληλου για την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή και την απρόσκοπτη τέλεση του εκπαιδευτικού έργου. Ο παρών κανονισμός βρίσκεται σε πλήρη σύμπλευση με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις απόψεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο φέρει και την παιδαγωγική ευθύνη λειτουργίας του σχολείου.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι άξονες  που υπαγορεύουν τις βασικές αρχές λειτουργίας του σχολείου είναι:

  • Η καλλιέργεια  της υπευθυνότητας των μελών της σχολικής κοινότητας και η προάσπιση του κύρους του σχολείου με σεβασμό του ωραρίου, της διαφορετικότητας  και της αξιοποίησης του σχολικού χρόνου.     
  • Η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, διαλόγου, αλληλεγγύης και υπευθυνότητας.
  • Η εξασφάλιση ήρεμου και πολιτισμένου κλίματος στις αίθουσες διδασκαλίας και στα διαλείμματα.
  • Η καλλιέργεια αισθήματος ευθύνης για τη διαφύλαξη των υποδομών και της περιουσίας του σχολείου.

Ειδικότερα

ü  Η υποδοχή των μαθητών της Πρωινής Ζώνης πραγματοποιείται από 7.00΄-7.15΄. Η καθημερινή υποδοχή των μαθητών πραγματοποιείται από 8.00΄-8.15΄ (8.15΄ αρχή 1ης διδακτικής περιόδου). Η πρόωρη αποχώρηση του μαθητή για σοβαρούς λόγους πραγματοποιείται μόνο με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα.

ü  Oι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου, ενώ οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών (ΠΔ79/01-08-2017). Οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για την πρωινή συγκέντρωση.

ü  Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή μαθητών και διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο, με ευθύνη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών και επίβλεψη των τμημάτων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.  Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η προσευχή πραγματοποιείται στο αίθριο.

ü  Το πρωί οι αίθουσες διδασκαλίας παραμένουν κλειστές και ανοίγουν μόνο με ευθύνη των εκπαιδευτικών.

ü  Για την ασφάλεια των μαθητών οι εξωτερικές πόρτες  του σχολείου παραμένουν κλειστές (εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, 2368/Γ2/9-1-2007 και ΠΔ79/01-08-2017).

ü  Οι γονείς προσέρχονται στο σχολείο κατά τις προβλεπόμενες, από το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου πρόγραμμα, ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς  των τάξεων. Με τη λήξη του προγράμματος, οι γονείς παραλαμβάνουν τους μαθητές από το προαύλιο.

Β. ΜΑΘΗΤΕΣ

ü  Σέβονται τη σχολική περιουσία, τα εποπτικά μέσα και γενικά την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου.

ü  Σέβονται τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, με στόχο τηδημιουργία ενός ήρεμου σχολικού κλίματος, ικανού  να προαγάγει τη συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη.

ü  Διατηρούν καθαρή την αίθουσα διδασκαλίας και τις υπόλοιπες αίθουσες που χρησιμοποιούν, φροντίζοντας  να μην απαξιώνεται η περιουσία του σχολείου.

ü  Στο διάλειμμα βγαίνουν από την αίθουσα, προκειμένου να αεριστούν οι τάξεις.

Γ. ΓΟΝΕΙΣ- ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ü  Οι γονείς ή οι κηδεμόνες συνεργάζονται και ενημερώνουν  τους εκπαιδευτικούς  της τάξης για θέματα που αφορούν τη φοίτηση και τη συμπεριφορά  των παιδιών τους την  προβλεπόμενη από το πρόγραμμα ημέρα ή κατόπιν επικοινωνίας. Η συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου μπορεί να γίνεται σε  καθημερινή βάση κατόπιν επικοινωνίας.

ü  Στις περιπτώσεις  που η συμπεριφορά των παιδιών τους προκαλεί προβλήματα στους συμμαθητές τους ή στην ομαλή λειτουργία του σχολείου  ζητείται από τους γονείς να προσέλθουν στο σχολείο, ώστε να συζητηθούν τα προβλήματα. Η πρόσκληση για ενημέρωση των γονέων γίνεται είτε μέσω e-mail είτε με υπηρεσιακό σημείωμα από τον  υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Το σχολείο συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης (στελέχη εκπαίδευσης, Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς).

ü   Φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την τακτική  φοίτηση των μαθητών, όπως επίσης και για την έγκαιρη  προσέλευσή τους στο σχολείο.

ü  Ενημερώνουν τον εκπαιδευτικό ή τον διευθυντή του σχολείου για θέματα που επηρεάζουν τη φοίτηση του μαθητή. 

ü  Προσέρχονται στις συναντήσεις που ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και συμπληρώνουν το έντυπο με τα πλήρη στοιχεία των  μαθητών, ώστε το σχολείο να έχει στη διάθεσή του τις απαραίτητες πληροφορίες. 

ü  Προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση για το/α άτομο/α  που παραλαμβάνει τον μαθητή από το σχολείο, σε περίπτωση που εκείνοι αδυνατούν.

ü  Συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση που αφορά στην επιθυμία τους να  εμφανίζεται ή όχι το τέκνο τους  σε  φωτογραφίες από τις δράσεις του σχολείου  στην ιστοσελίδα www.zarifeios.gr.

ü  Οι  δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο εάν συνεργαστούν στενά εκπαιδευτικοί και γονείς.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved