Δημοσιεύσεις Εκπαιδευτικών

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

«Προγράμματα Σπουδών - Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και μέλλον».
(Αμερικάνικο Κολέγιο Pierce, Αθήνα 4-6 Μαρτίου 2016)

Κοσμά Γεωργία
Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

CLIL - Θεωρητική προσέγγιση
Ο όρος CLIL (Content and Language Integrated Learning) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1994 από τους David Marsh και Anne Maljers όταν θέλησαν να δημιουργήσουν έναν όρο ‘ομπρέλα’, ο οποίος να μπορεί να συμπεριλαμβάνει διαφορετικές μορφές χρήσης της γλώσσας ως εργαλείο διδασκαλίας.
Το CLIL αποτελεί μια καινοτόμα διδακτική πρακτική, η οποία βασίζεται στο εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς (The 4Cs conceptual framework for CLIL) Communication (επικοινωνία) – Content (περιεχόμενο) - Cognition (κριτική ικανότητα) - Culture (πολιτισμός) (Coyle, 2008). Η εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πρακτικής αφορά στη διδασκαλία ενός ολόκληρου σχολικού μαθήματος (μη γλωσσολογικού) ή μέρος αυτού με εργαλείο μια ξένη γλώσσα (διαφορετική από τη μητρική γλώσσα των μαθητών) και θέτει ως στόχο την εκμάθηση του περιεχομένου του συγκεκριμένου μαθήματος με ταυτόχρονη εκμάθηση της ξένης γλώσσας (language and subject matter immersion). Πρόκειται για διδασκαλία διπλής εστίασης κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός θέτει δυο ομάδες στόχων: τους στόχους που αφορούν στο συγκεκριμένο σχολικό μάθημα και τους στόχους που αφορούν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

 

engl

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΠ
Αλεξανδρούπολη 16-18 Οκτωβρίου 2015-12-10 ΔΠΘ

Η διαφοροποίηση ως καινοτόμα διδακτική πρακτική στη διδασκαλία

της Αγγλικής Γλώσσας

Κοσμά Γεωργία
Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ζαφειριάδου Νέλλη
Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Θράκης

Περίληψη
Το παρόν διδακτικό σενάριο προσεγγίζει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ως καινοτόμο διδακτική πρακτική, η οποία εφαρμόστηκε κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στα πλαίσια της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας με τους μαθητές της Ε τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Περιγράφονται τα δομικά στοιχεία και το μαθησιακό προφίλ της ομάδας στόχου, ο σκοπός που τέθηκε, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης της διδακτικής πρακτικής. Ακολουθώντας τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα, αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη διδακτική πρακτική μπορεί να προσφέρει συνθήκες για ουσιαστική ενίσχυση της ατομικής πορείας κάθε μαθητή για την εποικοδόμηση της γνώσης στην αγγλική γλώσσα, την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων συντελώντας στην πολυαισθητηριακή ανάπτυξη της γλωσσικής ευχέρειας σε ένα μη ανταγωνιστικό, μαθητοκεντρικό γλωσσικό περιβάλλον μάθησης. Τα εξαγόμενα συμπεράσματα καταδεικνύουν ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία αφενός αποτελεί κινητήρια δύναμη για την αυτοενθάρρυνση της δημιουργικότητας και τη βελτίωση της αυτοεικόνας των μαθητών και αφετέρου ενισχύει τη θεώρηση της αγγλικής γλώσσας όχι μόνο ως ένα επικοινωνιακό μέσο αλλά κυρίως ως ένα εργαλείο ανταλλαγής ιδεών και αξιών.

 

 

panep1

 

3ο Διεθνές Συνέδριο

Η Σχολική Μονάδα ως ένας «Οργανισμός που Μαθαίνει»

Προσεγγίσεις και εφαρμογές

12, 13, 14 Σεπτέμβρη 2014, ΑΘΗΝΑ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α.Κλώθου1 & Ε. Κυβηρτζίκης

5ο ΔΣ Αλεξανδρούπολης, 1ο Πρότυπο Πειραματικό ΔΣ Αλεξανδρούπολης

1aklothou@eled.duth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία αφορά στην πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών, η οποία έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 2011-2012 σε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης με στόχο την ανάδειξη όψεων της αξιοποίησής του στην τάξη των Μαθηματικών, αλλά και στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο. Στην εργασία παρουσιάζονται στοιχεία αυτής της αξιοποίησης, ενώ από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι αναπτύχθηκε συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον αναστοχασμό σε σχέση με τις διδακτικές τους ενέργειες και σε αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητάς τους. Η ανάγκη που δημιουργήθηκε για αναζήτηση εναλλακτικών δρόμων όσον αφορά τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών είχε ως αποτέλεσμα τη διατύπωση μιας σειράς από προτάσεις σχετικά με το είδος και το περιεχόμενο της επιμόρφωσής τους, καθώς και της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

 

wp04c5f519 06

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ.

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ :

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ, ΣΤΗ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.

                                               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

 

Η εργασία αυτή διαμορφώθηκε με αφετηρία την αναγκαιότητα ενιαιοποίησης της σχολικής γνώσης. Η γνώση αποκτάται πιο γρήγορα και διατηρείται στη μνήμη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν δομείται σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι ιδέες συνδέονται (Ellis & Fouts, 2001). Η διαθεματικότητα « ξεκινά από ένα κεντρικό θέμα και προχωρά με τον προσδιορισμό των εννοιών που σχετίζονται με το θέμα, καθώς και των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν»

(Beane, 1997:95). Τα διαθεματικά προγράμματα είναι μαθητοκεντρικά, κοινωνικο – κεντρικά, προωθούν την ενιαιοποίηση σε πολλά επίπεδα (δραστηριότητες νου και χεριού, δηλωτικής και διαδικαστικής γνώσης, θεωρίας και πράξης).

Με βασική αρχή την διαθεματικότητα και την ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης συνδυάστηκαν η λογοτεχνία, με τη μουσική και το θέατρο.

Η λογοτεχνία εντάσσεται στα Προγράμματα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας.

 

paixrol

Το παιχνίδι ρόλων στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας

Κοσμά Γεωργία

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης georgiakosma71@gmail.com 

Η ετερογένεια στη σχολική τάξη

Η ετερογένεια αποτελεί αδιαμφισβήτητα χαρακτηριστικό γνώρισμα της σχολικής τάξης. Η διαφορετικότητα αυτή αφορά, ανάμεσα σε άλλα, την κοινωνικοπολιτιστική προέλευση των μαθητών, τo μαθησιακό προφίλ, τη δική τους στάση απέναντι στο σχολείο. Η στάση των μαθητών επηρεάζεται από τα διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα  των παιδιών και από το νόημα που αποδίδουν σε αυτό που γίνεται στο σχολείο (προσδοκίες μαθητών). (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Τόμος Β: 20). Οι μαθητές μας έρχονται στο σχολείο φέρνοντας μαζί τους καθημερινά, εκτός από τον απαραίτητο σχολικό εξοπλισμό, και ένα πλήθος άλλων στοιχείων τα οποία συνθέτουν τη μοναδικότητα του καθενός. Οι μαθητές μας δεν προέρχονται απαραίτητα από την ίδια χώρα, δεν έχουν την ίδια μητρική γλώσσα, δεν μαθαίνουν με την ίδια ταχύτητα, δεν  βιώνουν σε ένα είδος οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν έχουν κοινές ανησυχίες και προτιμήσεις,δεν αντιλαμβάνονται τη ζωή με τον ίδιο τρόπο, στοιχεία τα οποία καθρεφτίζουν κατ’επέκταση την διαφορετικότητα στην ίδια την κοινωνία.

Οι εκπαιδευτικοί επομένως καλούμαστε στην καθημερινή μας πραγματικότητα  να αντιπαραβάλλουμε  αυτόν τον μεγάλο όγκο αρνητικών  δεδομένων με το μόνο κοινό χαρακτηριστικό των μαθητών μας-το γεγονός ότι είναι παιδιά.  Παιδιά που όμως έχουν ξεχάσει πως είναι παιδιά, έχουν ξεχάσει να παίζουν, έχουν ξεχάσει τί σημαίνει ξεγνοιασιά διότι είναι επιφορτισμένα με ατελείωτες σχολικές υποχρεώσεις (και όχι μόνο).

Είναι αυτή ακριβώς η πραγματικότητα η οποία  υπογραμμίζει την ανάγκη αλλά και την σπουδαιότητα της δημιουργίας, ενός παιδαγωγικού κλίματος ευχαρίστησης και εμπιστοσύνης, ενός φιλικού μαθησιακού περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα, στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές δημιουργούν, μαθαίνουν να συνεργάζονται, μοιράζονται ιδέες και συναισθήματα, γεγονός το οποίο ενεργοποιεί τον ενθουσιασμό τους, βοηθά να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον τους ικανοποιώντας την ανάγκη τους να νιώσουν παιδιά, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης χωρίς την αγωνία του λάθους, αναπτύσσοντας έτσι θετική στάση απέναντι στην αγγλική γλώσσα. Αυτόακριβώςτοπλαίσιολειτουργίαςτοεξασφαλίζειτο Magic Book 2 (create a relaxing non-threatening atmosphere within a story based context).

Παιχνίδι και παιδικά βιώματα

Κατά την Smilanski (1968, στο Παπαδόπουλος, 2013: 91), το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί την πρώτη παιγνιώδη βιωματική και ψυχοκοινωνική θεατρική εμπειρία των παιδιών. Η βάση του θεατρικού παιχνιδιού είναι το αυθόρμητο, κοινωνικό και δραματικό παιχνίδι (Moreno 1946, Slade 1968, στο Παπαδόπουλος: 90) που παίζουν τα μικρά παιδιά, δίχως την παρουσία κάποιου ενήλικα, στο δωμάτιό τους, στην αυλή του σπιτιού τους, στο πεζοδρόμιο, στην είσοδο της πολυκατοικίας και όλα αυτά πριν ακόμα από τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο. Τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν, αυτοεκφράζονται, εμπνέονται, υποδύονται ρόλους αλλάζοντας ή διατηρώντας την ταυτότητά τους στα πλαίσια της παρέας, αναπτύσσουν διαφωνίες και προσπαθούν να τις επιλύσουν, ή απλά αδιαφορούν, αλλά πάντως δημιουργούν και κοινωνικοποιούνται. Το παιχνίδι επομένως λειτουργεί ως εργαλείο εξασφάλισης κινήτρων μάθησης και είναι αυτό που θα αναδείξει κατά τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης εκείνα τα στοιχεία που ενώνουν και όχι αυτά που διαχωρίζουν τους μαθητές.

 

Numeracy1

Ο ομιλος μαθηματικών ως πεδίο αναπλαισιωσης της μαθηματικης γνωσης

Πετρίδου Αντωνία 

1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η παρουσίαση του Ομίλου των Μαθηματικών του 1ου Πρότυπου Πειραματικού
Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης (2012-2013) στο Συνέδριο της ΕΝΕΔΙΜ, Μάρτιος 2014.

Ο Όμιλος μαθηματικών έγινε με σκοπό να κάνει ορατά στους μαθητές  τα μαθηματικά, στον ανθρώπινο πολιτισμό και να τους προσφέρει ευκαιρίες να αναπτύξουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να σκέφτονται και να δρουν ως μαθηματικά εγγράμματα μέλη της κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Στον όμιλο συμμετείχαν μαθητές της  Ε΄ και της Στ΄ τάξης, όχι μόνο του 1ου πρότυπου Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης, αλλά και άλλων σχολείων της πόλης.

we care 1

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΠ

Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2013

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (WeC.A.R.E.): ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κουγιουρούκη Αγγελική,  Κυβιρτζίκης Ευστράτιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει εκτενώς τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές/τριες δύο τμημάτων του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Δ. Σ. Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο υλοποίησης του Διεθνούς Προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης (We C.A.R.E.) κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2012-13.

Το Διεθνές Πρόγραμμα WeC.A.R.E. είναι ένα από τα παρεμβατικά προγράμματα των οποίων οι δράσεις στοχεύουν στην προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα μέσα από την αξιοποίηση εσωτερικών δυνάμεων, κινήτρων και ικανοτήτων σε επίπεδο ατόμου και ομάδας.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις του προγράμματος έγινε κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning. Ακολούθησαν σχεδιασμένες παρεμβάσεις στη σχολική τάξη, χωρισμένες σε τρεις ενότητες.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να συνταξιδεύουν διαδικτυακά με άλλα σχολεία της ελληνικής περιφέρειας, καθώς και με σχολεία του εξωτερικού μέσω online διαδραστικού παιχνιδιού με την ονομασία “SailingforCaring” (Sailing4Caring). Κάθε δραστηριότητα που εφαρμοζόταν στην τάξη συνοδευόταν από μία αντίστοιχη εφαρμογή στο online παιχνίδι. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν σχεδιασμένες βάσει της ηλικιακής ομάδας στην οποία ανήκαν οι μαθητές.

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρόγραμμα κατάρτισης, Διδακτική παρέμβαση, We C.A.R.E., Διαχείριση συναισθημάτων

 

Το Νερό-Πηγή ζωής: Μια διαθεματική προσέγγιση στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Αγγελική Κουγιουρούκη

Εκπαιδευτικός – 1ο 12/θ Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης

akougiou@gmail.com

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει εκτενώς τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, νυν 1ο 12/θ. Πρότυπο Πειραματικό Δ. Σ. Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Έβρου με τίτλο: "Το Νερό-Πηγή ζωής"

«Εγγραμματισμός και Κειμενοκεντρική προσέγγιση:

Η περίπτωση των εγχειριδίων του γλωσσικού μαθήματος της Γ΄τάξης

 

Σταυρίδου Χρύσα, Κυβιρτζίκης Στράτος

                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λόγω της σημαντικότητας του Σχολικού Εγγραμματισμού αναπτύχθηκαν εναλλακτικές προσεγγίσεις σε απάντηση της Παραδοσιακής προσέγγισης η οποία αποδείχτηκε ανεπαρκής στο να δώσει απαντήσεις σε θέματα σχολικής αποτυχίας αναφορικά με τη λειτουργική χρήση   της γλώσσας. Στα νέα εγχειρίδια της Ελληνικής Γλώσσας υιοθετείται η κειμενοκεντρική προσέγγιση και το γλωσσικό μάθημα επικεντρώνεται στο κείμενο. Τα είδη λόγου πραγματώνονται σε κείμενα και οι μαθητές ασκούνται στις επικοινωνιακές διεργασίες αναγνώρισης, κατανόησης και παραγωγής τους.

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα βιβλία της Ελληνικής Γλώσσας της Γ΄τάξης του δημοτικού σχολείου και μελετά πώς και κατά πόσο συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της διδασκαλίας του γραπτού λόγου όπως αυτός ορίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) και ειδικότερα:

α) Τα κειμενικά είδη που καλούνται να επεξεργαστούν οι μαθητές της Γ΄τάξης στα βιβλία της Γλώσσας τους

β) Τα κειμενικά είδη που καλούνται να παράγουν οι μαθητές της Γ΄τάξης.

γ) Τα στάδια που διέρχεται η παραγωγή λόγου στα βιβλία της Γ΄τάξης.

Όπως φαίνεται από την παρούσα εργασία τα νέα βιβλία της Γ΄τάξης στο μάθημα της Γλώσσας υλοποιούν σε πολλά σημεία τις προτάσεις του ΑΠΣ, και είναι εναρμονισμένα με τις νέες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που έχουν ως στόχο να καταστήσουν το μαθητή ικανό να χειρίζεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα το γραπτό λόγο.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εγγραμματισμός, Κειμενοκεντρική Προσέγγιση, Κειμενικά είδη, Γλωσσικό μάθημα

 

OMEP European Conference 2011

 

ΠρακτικάΕυρωπαϊκού Συνεδρίου ΟΜΕΡ 2011

 

Αξιοποιώντας το λογοτεχνικό κείμενο με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας

στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου

 

Κυβιρτζίκης Ευστράτιος,

Παράρτημα ΟΜΕΡ Αλεξ/πολης

efkyvirzi@sch.gr

Περίληψη

Η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας των μαθητών μέσα από την επαφή τους με αξιόλογα λογοτεχνικά κείμενα προβάλλει ως κυρίαρχος στόχος του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών για τις πρώτες τάξεις του ελληνικού δημοτικού σχολείου. Παράλληλα, προτείνεται η σύνδεση της λογοτεχνίας με άλλες γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών καθώς με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία, να ασχοληθούν με δραστηριότητες φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής, να εκφραστούν με ποικίλους τρόπους μέσω της μουσικής, του θεάτρου, των εικαστικών. Μέσω της προσέγγισης αυτής ενισχύεται η συνεργατική διδακτική πρακτική και κινητοποιούνται οι μαθητές στο σύνολό τους. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο εκπαιδευτικός καλείται να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η τάξη να μεταμορφωθεί σε πεδίο δράσης, διασφαλίζοντας την ενεργό επικοινωνία και την κατά το δυνατόν ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών και παράλληλα να λάβει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις προηγούμενες μαθησιακές και κοινωνικές εμπειρίες των μαθητών και να τις αξιοποιήσει κατάλληλα.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα σχέδιο εργασίας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Η υλοποίησή του έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα, να χρησιμοποιήσουν διάφορα είδη λόγου και να συντάξουν διάφορους τύπους κειμένων για διαφορετικούς σκοπούς και αποδέκτες, να κάνουν εκτιμήσεις, μετρήσεις, να καταλήξουν σε συμπεράσματα και να προσεγγίσουν μαθηματικές έννοιες με παιγνιώδη και δημιουργικό τρόπο. Παράλληλα, η γνωριμία με τους ήρωες της ιστορίας έδωσε τη δυνατότητα να αναδυθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο για προβληματισμό και συζήτηση σύγχρονα θέματα Αγωγής Υγείας. Τέλος, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να προεκτείνουν και να διαφοροποιήσουν την ιστορία, να προσθέσουν νέους ρόλους ώστε να λάβουν όλοι μέρος στη θεατρική παράσταση που πραγματοποιήθηκε.

Λέξεις κλειδιά:

Λογοτεχνία, δημιουργικότητα, δημιουργικό περιβάλλον, ρόλος του δασκάλου.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

Σταυρίδου Χρύσα, Κυβιρτζίκης Ευστράτιος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»

ΤΕΥΧΟΣ 108, ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved