Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1)    Ιωάννα Κατσιρμά
Κλάδος/Ειδικότητα (1)    ΠΕ 70
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) Μαρίνα Φιλιππίδου
Κλάδος/Ειδικότητα (2) ΠΕ 70
Τίτλος του ομίλου «Κατασκευή και ζωντάνεμα κούκλας – Κουκλοθέατρο»  
Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος    Επιστήμες Αγωγής –Εκπαιδευτικό Δράμα
Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2 ώρες ανά εβδομάδα
Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος Α & Β

Προσδοκώμενα μαθησιακά

Αποτελέσματα

  Η ενασχόληση των παιδιών με το εκπαιδευτικό δράμα στοχεύει στην ενεργό μάθηση με το συνδυασμό της νοητικής επεξεργασίας και της συναισθηματικής εμπλοκής. Τα παιδιά μαθαίνουν να βιώνουν ατομικά και συλλογικά μια εμπειρία, να υποδύονται ρόλους, να διερευνούν κοινωνικά θέματα και μέσα από τους   αυτοσχεδιασμούς με την ομάδα να δημιουργούν δρώμενα χρησιμοποιώντας το σώμα, τη λογική και το συναίσθημα (Παπαϊωάννου , 2016).

Μέσα από τον   όμιλό μας οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν το είδη του εκπαιδευτικού δράματος, εστιάζοντας στον κόσμο του κουκλοθέατρου και στην κατασκευή κούκλας -πολλών ειδών- αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα υλικών, ανάλογα με το είδος του κουκλοθέατρου που θα εστιάζουμε κάθε φορά. «Οι κούκλες είναι έργα των εικαστικών τεχνών και απεικονίζουν μορφές από τον πραγματικό ή τον φανταστικό κόσμο (Μαγουλιώτης 2009).

Μέσα από τις κατασκευές τα παιδιά, εκτός από την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον γύρω τους, να χρησιμοποιήσουν υλικά αξιοποιώντας τις ιδιότητες και δυνατότητές τους. Ερέθισμα για την κατασκευή κούκλας θα αποτελεί η ανάγνωση ενός παιδικού βιβλίου ή ένα επετειακό γεγονός.

Ειδικότερα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα είναι ικανοί :

 • Να αποκτήσουν γνωστικές δεξιότητες όπως
 • Γλωσσική ανάπτυξη- Οργάνωση της σκέψης- Παραγωγή προφορικού και ενίοτε γραπτού λόγου
 • Αίσθηση του χώρου και των μεγεθών μέσα από τη δημιουργία σωματικών σχημάτων (Κουρετζής, 1993)
 • Ανάπτυξη της φαντασίας μέσα από την βιωματική εμπειρία και την φαντασιακή αναπαραγωγή
 • Αναγνώριση των ειδών εκπαιδευτικού δράματος

 • Να αποκτήσουν κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες όπως
 • σωματική και λεκτική έκφραση των συναισθημάτων τους
 • δημιουργία διαπροσωπικών – κοινωνικών σχέσεων
 • καλλιέργεια του αισθήματος της ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην ομάδα
  • αποδοχή της γνώμης και των συναισθημάτων των άλλων-αρμονική συνεργασία (Παπαδόπουλος, 2010)

 

 

Διδακτική

μεθοδολογία

Ο όμιλος μας θα βασιστεί στο εκπαιδευτικό δράμα που έχει στο επίκεντρο τον μαθητή και αξιοποιεί τα ενδιαφέροντά του.

ü  Ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση, επομένως προϋποθέτει την εργασία σε ομάδες. Στηρίζεται στην βιωματική εμπειρία των παιδιών και στην ενεργή συμμετοχή, την επικοινωνία, τη συνεργασία και εμπλοκή τους στις δραστηριότητες. Οι μαθητές /τριες ελευθερώνουν τη δημιουργική του ενέργεια (Άλκηστις, 2000)

ü  Υποστηρίζει τη διερευνητική μάθηση αφού τα παιδιά δρουν και «ερευνούν» τις πιθανές λύσεις καθώς διαπραγματεύονται ένα θέμα. Είναι μια δημιουργική διαδικασία μέσω της οποίας αξιοποιούνται η εμπειρία, η φαντασία, η γνώση, οι δεξιότητες των μαθητών/τριων και συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας (Παπαδόπουλος, 2004 • Άλκηστις 2000)

Αναλυτικό Πρόγραμμα

 

Οκτώβριος

Γνωριμία των μελών του ομίλου – παιχνίδια γνωριμίας (Παπαδόπουλος, 2010•Γκόβας, 2002)- Δημιουργία διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων

 • Έκφραση συναισθημάτων με το σώμα (Γκόβας, 2002)- Ανάπτυξη κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
 • Γνωριμία με τα είδη θεάτρου – Ιστορία του κουκλοθέατρου (Μαγουλιώτης, 2009)
 • Κατασκευή κούκλας με «εύχρηστα» υλικά (κάλτσες, κουτάλες, ρολά κλπ)- Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας

Νοέμβριος

 • Αυτοσχεδιασμοί σε μικρές ομάδες και παρουσίαση (Παπαδόπουλος, 2010) - Ανάπτυξη της φαντασίας, αποδοχή της γνώμης και των συναισθημάτων των άλλων, αρμονική συνεργασία  
 • Ανάγνωση του βιβλίου της Ευγενίας Φακίνου «Ντενεκεδούπολη» και συζήτηση - Γλωσσική ανάπτυξη, οργάνωση της σκέψης, επίλυση προβλήματος, παραγωγή προφορικού λόγου
 • Κατασκευή ηρώων από ανακυκλώσιμα υλικά - Ανάπτυξη της φαντασίας, αρμονική συνεργασία
 • Παρουσίαση του έργου ανά ομάδες- Παραγωγή προφορικού λόγου, αρμονική συνεργασία

Δεκέμβριος

 • Πειραματισμοί με το φως και τις σκιές (Φωτόδεντρο)- Ανάπτυξη της δημιουργικότητας
 • Γνωριμία με το Μαύρο θέατρο (Διακουμή, 2008) - «Παίζω» με το φως – αυτοσχεδιασμοί - Ανάπτυξη της φαντασίας, ανάπτυξη αίσθησης του χώρου, και των μεγεθών
 • Ανάγνωση και παρουσίαση του βιβλίου του Φιλίππου Μανδηλαρά «Η γέννηση του Χριστού» – συζήτηση - Γλωσσική ανάπτυξη, οργάνωση της σκέψης, παραγωγή προφορικού λόγου
 • Αναπαράσταση της ιστορίας της Γέννησης με σκιές – Συνεργασία με τον όμιλο Μουσικής-Ανάπτυξη της φαντασίας, ανάπτυξη αίσθησης του χώρου και των μεγεθών,αποδοχή της γνώμης και των συναισθημάτων των άλλων-αρμονική συνεργασία

Ιανουάριος – Φεβρουάριος

 • Ιστορία του θεάτρου Σκιών (Μπεκιάρης 2009)– Διαδικτυακή επίσκεψη στο Σπαθάρειο Μουσείο
 • Παρουσίαση ηρώων «Καραγκιόζη» και κατασκευή φιγούρας ηρώων του θεάτρου σκιών με την συνδρομή της καραγκιοζοπαίχτριας Νατάσας Μιχαηλίδου - Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας
 • Παρακολούθηση παράστασης Καραγκιόζη
 • Αυτοσχέδια παράσταση από τους μαθητές- Ανάπτυξη της φαντασίας, γλωσσική ανάπτυξη, οργάνωση της σκέψης, παραγωγή προφορικού λόγου, αρμονική συνεργασία

Μάρτιος – Απρίλιος

 • Γνωριμία με τις μαριονέτες (Μαγουλιώτης , 2009)
 • Κατασκευή «νευρόσπαστων» με πηλό- Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας
 • Κατασκευή μαριονέτας με σκοινί- Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας
 • Αυτοσχεδιασμοί με τις μαριονέτες- Ανάπτυξη της φαντασίας, γλωσσική ανάπτυξη, οργάνωση της σκέψης, παραγωγή προφορικού λόγου, αρμονική συνεργασία
 • Γινόμαστε μαριονέτες και φτιάχνουμε ιστορίες - Αίσθηση του χώρου και των μεγεθών μέσα από τη δημιουργία σωματικών σχημάτων, Ανάπτυξη της φαντασίας, γλωσσική ανάπτυξη, οργάνωση της σκέψης, παραγωγή προφορικού λόγου, αρμονική συνεργασία, σωματική και λεκτική έκφραση των συναισθημάτων, καλλιέργεια του αισθήματος της ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην ομάδα

Μάιος – Ιούνιος

 • Ελεύθερη έκφραση με θέμα τη «Θάλασσα»
  • Παρουσίαση
  • Μουσικοκινητικά παιχνίδια
  • Δημιουργία θαλασσινής ιστορίας
  • Κατασκευή θαλασσινών ηρώων-κούκλες
  • Παίζουμε την ιστορία μας με τις κούκλες μας – συνεργασία με τον όμιλο Μουσικής του σχολείου μας

Ανάπτυξη της φαντασίας, αρμονική συνεργασία, σωματική και λεκτική έκφραση των συναισθημάτων, καλλιέργεια του αισθήματος της ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην ομάδα.

Διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)
 • Φακίνου Ευγενία (2011). Ντενεκεδούπολη. Κέδρος.
 • Μανδηλαράς Φίλιππος (2015). Η γέννηση του Χριστού. Παπαδόπουλος
 • Θέατρο Σκιών, Γιάννη Νταγιάκου, Ο Μέγας Αλεξανδρος και το καταραμένο φίδι . Ηλεκτρονική διεύθυνση:
 • Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Φωτόδεντρο, Η ιστορία του Θεάτρου Σκιών http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/358
 • Μαύρο Θέατρο

Τρόπος επιλογής μαθητών Κλήρωση
Τρόποι αξιολόγησης μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων και όχι μόνο με το τέλος τους. Είναι διαμορφωτική-σταδιακή και στηρίζεται σε ποιοτικά κριτήρια. Η εστίαση γίνεται στην ενεργοποίηση και εμπλοκή των μαθητών /τριων στη μαθησιακή διαδικασία. Αξιολογούνται οι συνεργατικές, επικοινωνιακές, γλωσσικές-διαλογικές, δημιουργικές, διερευνητικές, αξιολογικές δεξιότητες που έχουν τεθεί στους στόχους, με τα κριτήρια να επαναπροσδιορίζονται. Για την αξιολόγηση αυτών των δεξιοτήτων, με στόχο την ανατροφοδότηση των μαθητών /τριων, μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορα μέσα όπως:

ü  συζητήσεις στην ολομέλεια της ομάδας

ü  ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης των μαθητών/τριων

ü  ατομικό ή ομαδικό φάκελο εργασιών (portfolio)      

(Παπαδόπουλος, 2010)

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης)

Δευτέρα

Ώρα έναρξης: 13.30

Ώρα λήξης: 15.00

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Αίθουσα Βιβλιοθήκης του σχολείου
Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες

Τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, λόγω covid-19, θα καλέσουμε στο σχολείο μας τις κυρίες, Αντωνία Περδικάκη (Δασκάλα ΠΕ70) και Χριστίνα Μπατσιακούδη (Νηπιαγωγός ΠΕ60) , μέλη Ερασιτεχνικής Θεατρικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην πόλη μας, καθώς και τη σκηνοθέτη της ομάδας, κα Μυρσίνη Λαντζουράκη (Μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που ανήκει στο ΤΕΕΠΗ, με γνωστικό αντικείμενο, Θεατρική Αγωγή και εκπαίδευση). Επίσης θα προσκληθεί και η καραγκιοζοπαίκτης, κα Νατάσα Μιχαηλίδου με την ομάδα της.

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.)

«Σπαθάρειο Μουσείο» Θεάτρου Σκιών, Δήμου Αμαρουσίου

http://www.karagiozismuseum.gr/genisi/index.htm

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω covid -19
Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου

Η αξιολόγηση του ομίλου είναι διαμορφωτική-σταδιακή και εστιάζεται στη συνεχή εκτίμηση της πορείας των εργαστηρίων με ποιοτικά κριτήρια. Γίνεται κατά τη διάρκεια αλλά και στο τέλος των συναντήσεων. Για την αξιολόγηση αλλά και την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα όπως:

ü  σημειωματάρια, όπου θα καταγράφονται οι παρατηρήσεις σχετικά με τις συνθήκες που επικράτησαν ως προς τη διαδικασία

ü  τήρηση ημερολογίου, που αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εργαστηρίων

ü  ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των εργαστηρίων από τους μαθητές/τριες

ü  ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών του ομίλου

(Παπαδόπουλος, 2010)

Παραδοτέα

   Έκθεση με τις κούκλες όλων των ειδών που θα κατασκευάσουν οι μαθητές.

   E-book με τις αυτοσχέδιες ιστορίες των μαθητών /τριων

   Padlet για την ανάρτηση του παραγόμενου υλικού των δράσεων σε περίπτωση εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

   Παράσταση, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας, την οποία θα δημιουργήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι του ομίλου.

Βιβλιογραφία

Γκόβας, Ν. (2002). Για ένα δημιουργικό νεανικό θέατρο. Αθήνα: Μεταίχμιο

Διακουμή, Ε. (2008). «Μαύρο Θέατρο»...Όταν η παράδοση συναντά τη μαγεία. «ΕΜΕΙΣ», γιατί η δημοσιογραφία είναι επιστήμη, τεύχος 21, Οκτώβριος 2008.

Ηλεκτρονική διευθυνση: http://pacific.jour.auth.gr/emmeis/?p=1249

Κοντογιάννη Άλκηστις (1992). Κουκλο-θέατρο-Σκιών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κοντογιάννη Άλκηστις (2000). Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κουρετζής, Λ. (1993). Θεατρική Αγωγή Ι, Βιβλίο για τον δάσκαλο. Αθήνα:  ΟΕΔΒ

Μαγουλιώτης, Α. (2009). Κούκλες στην κοινωνία, στις τέχνες, στην εκπαίδευση. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Μπεκιάρης Γ. Η ιστορία του Θεάτρου Σκιών. http://kostasmakris.weebly.com/eta-iotasigmatauomicronrho943alpha-tauomicronupsilon-thetaepsilon940taurhoomicronupsilon-sigmakapp

Παπαδόπουλος, Σ. (2004). Δραματοποίηση: H δημιουργική και στοχαστική ματιά στα λογοτεχνικά κείμενα. Στο Ν. Γκόβας (επιμ.), Δημιουργικότητα και μεταμορφώσεις. Το Θέατρο και οι Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση. Πρακτικά 4ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (σσ. 154-158). Αθήνα: Δίκτυο Θεάτρου στην εκπαίδευση.

Παπαδόπουλος, Σ. (2010). Παιδαγωγική του Θεάτρου. Αθήνα.

Παπαϊωάννου, Θ. (2016). Προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων μέσω τεχνικών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και του Κουκλοθέατρου. Διδακτορική Διατριβή. Βόλος 2016.

Πατσαδάκης, Μ. & Πιπίλης Κ. (2004). Πειράματα με τη Θερμότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων. Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004. Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα. Διαδικτυκά: http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1903/338.pdf

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved