Το 1ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ Ka229 με τίτλο: “INCLUDE.NET: innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a panEuropean context”.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών που έχει σαν σκοπό τη συμπερίληψη και την ένταξη όλων των μαθητών στο σχολικό, και κατ΄ επέκταση και κοινωνικό, περιβάλλον ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους, την καταγωγή, το φύλο, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, το πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό τους υπόβαθρο. Επιπρόσθετα, στόχοι του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι έννοιες της ισότητας, της αποδοχής, της ενσυναίσθησης και της δικαιοσύνης μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες και θεματικές.

Μέσω αυτής της σύμπραξης, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν να επιμορφωθούν σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές παρακολουθώντας διδασκαλίες και συμμετέχοντας σε εργαστήρια, που διοργανώνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών εταίρων.

Η σύμπραξη έχει διετή διάρκεια (2018-2020) και οι χώρες που εκπροσωπούνται είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Φινλανδία, η Ρουμανία, και η Τουρκία.

                                                                           Η συντονίστρια του Προγράμματος

                                                                                       Φωτεινή Μπρούτσου

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved