Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμααυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ).

Κατά το α΄ έτος εφαρμογής του προγράμματος αυτοαξιολόγησης (2010-2011) επιλέχθηκαν τρεις δράσεις.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2011-20120 από τις τρεις δράσεις παρέμειναν οι δύο για τους παρακάτω λόγους:

 • Συγχωνεύτηκαν τα τρία σχολεία και μετακινήθηκε ένα μέρος του διδακτικού προσωπικού
 • Το σχολείο εντάχθηκε στα σχολεία διευρυμένου ωραρίου και στα πιλοτικά σχολεία που υλοποιούν τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών ήταν και αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου.

Οι δράσεις που παρέμειναν προς υλοποίηση είναι:

α) Αναβάθμιση των χώρων του σχολείου: στοχεύοντας σε ένα πρότυπο σχολείο

β) Οι ενισχυτικές, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις

Οι στόχοι, τα κριτήρια επιτυχίας, το χρονοδιάγραμμα και οι προγραμματισμένες ενέργειες παρέμειναν ίδιες με τον αρχικό σχεδιασμό παρά τις μικρές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν, όπως η προσθήκη επιμέρους στόχων (κατασκευή ιστοσελίδας κ..ά).

Οι δυο ομάδες εκπαιδευτικών που υλοποιούν τα σχέδια δράσης συναντήθηκαν αρκετές φορές κατά το α΄ τετράμηνο και προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα:

α. Όσον αφορά το α΄ σχέδιο δράσης

 • Τη δημιουργία εργαστηρίου φυσικών επιστημών
 • Τη μεταφορά σε άλλη αίθουσα της βιβλιοθήκης και την αναμόρφωσή της σε σπουδαστήριο που λειτουργεί στα διαλείμματα ως χώρος ανάγνωσης αλλά και ως δανειστική βιβλιοθήκη
 • Τη μηχανοργάνωση του σπουδαστηρίου(σε εξέλιξη)
 • Τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή του εποπτικού και οπτικοακουστικού υλικού(σε εξέλιξη)
 • Τη δημιουργία και οργάνωση: αίθουσας εικαστικών, αίθουσας θεατρικής αγωγής, δεύτερης αίθουσας αγγλικών
 • Την αναβάθμιση του γυμναστηρίου(σε εξέλιξη)

β. Όσον αφορά το β΄ σχέδιο δράσης

 • Τη δημιουργία Τμήματος Υποδοχής (ΖΕΠ) μετά από πρόταση της ομάδας στο Σύλλογο Διδασκόντων και στη συνέχεια στην Περιφερειακή Διοίκηση ώστε να δημιουργηθεί ένα επιπλέον Τμήμα Υποδοχής.
 • Τη συμμετοχή του σχολείου σε δυο Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Comenius και e- Twinning που έχουν σαν στόχο την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ μαθητών διαφορετικών σχολείων ευρωπαϊκών χωρών, τη γνωριμία με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς, την αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα και στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται που στοχεύει στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας σε κάθε μάθημα ώστε να προάγεται η συνεργατική μάθηση
 • Τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Η Αποδοχή της διαφορετικότητας» (προετοιμάζεται)

Τα δυο σχέδια δράσης, από τα τρία που αρχικά είχαν σχεδιαστεί, προχωρούν κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η πορεία της εξέλιξης κρίνεται ικανοποιητική. Ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλλειψη κονδυλίων για την υλοποίηση κάποιων ενεργειών, όπως η αναμόρφωση των αιθουσών και ο εμπλουτισμός τους με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Η αίθουσα που έγινε βιβλιοθήκη

  

Η μεταφορά των βιβλίων έγινε από τους μαθητές και τις δασκάλες του σχολείου

 

 

 

Η βιβλιοθήκη μας   τώρα

 

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved