Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Team teaching

Συνεργατική Διδασκαλία

Η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης, η προαγωγή της καινοτομίας και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών  που υπηρετούν στα Πειραματικά σχολεία αποτελούν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βασικές προτεραιότητες της λειτουργίας τους. Με αφορμή την ανάγκη  δημιουργίας μιας αποτελεσματικής-συνεργατικής κοινότητας μάθησης, η οποία αντιμετωπίζει την ποικιλομορφία του μαθητικού δυναμικού (γνωστικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ατομικές διαφορές) σε μια βάση ισότητας, εισάγεται και εφαρμόζεται πιλοτικά το μοντέλο της Συνεργατικής Διδασκαλίας (team teaching) στο Πειραματικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.

Σκοπός της Συνεργατικής Διδασκαλίας (team teaching), όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, είναι να « μη μένει κανένας μαθητής πίσω», δηλαδή μέσω του μοντέλου αυτού να παρέχονται στους μαθητές ευκαιρίες διαφοροποιημένης μάθησης, έτσι ώστε αυτοί με τη σειρά τους να αναπτύξουν δεξιότητες στα πλαίσια ποικίλων γραμματισμών.

Το μοντέλο της Συνεργατικής Διδασκαλίας προϋποθέτει την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο εκπαιδευτικών στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται μπορεί να είναι ένας της Γενικής και ένας της Ειδικής Αγωγής ή και οι δύο στης Γενικής Αγωγής. Επίσης η διδασκαλία μπορεί να στηριχτεί στις παρακάτω μεθόδους, όπως αυτές προκύπτουν από τη βιβλιογραφία : 1) ένας εκπαιδευτικός διδάσκει, ο άλλος παρατηρεί 2) ο ένας διδάσκει, ο άλλος παρέχει υποστήριξη 3) και οι δύο διδάσκουν ταυτόχρονα σε δύο υπο-ομάδες μαθητών 4) η τάξη είναι χωρισμένη σε τρεις σταθμούς – οι δύο πρώτοι εργάζονται υπό την επίβλεψη των δύο εκπαιδευτικών, ενώ ο τρίτος σταθμός εργάζεται αυτόνομα 5) συνδιδασκαλία (τα μοντέλα 3 και 4 χρησιμοποιούνται συχνότερα, ενώ τα υπόλοιπα κατά περίσταση).

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 το μοντέλο της Συνεργατικής Διδασκαλίας εφαρμόζεται πιλοτικά στο 1ο Πειραματικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης στα επιστημονικά πεδία της Γλώσσας και των Μαθηματικών, στις τάξεις Β2 και Γ1 από τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής Σουζάνα Μαυρογένη – Αλέξανδρο Ρούμκο και Αθανασία Τσολακάκη – Βιργινία Καραβοκύρη αντίστοιχα.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Friend Marilyn, Co-teaching: A Simple Solution that Isn’t Simple After All, Journal of Curriculum and Instruction, 2.2 (2008):9-19.

Little Amanda and Anne Hoel, Interdisciplinary Team Teaching: An Effective Method to Transform Student Attitudes, The Journal of Effective Teaching, 11.1 (2011):36-44

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

 https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/treatments-approaches/educational-strategies/collaborative-team-teaching-what-you-need-to-know://www.understood.org/en/learning-attention-issues/treatments-approaches/educational-strategies/collaborative-team-teaching-what-you-need-to-know

http://ctl.byu.edu/tip/team-teaching-brief-summary://ctl.byu.edu/tip/team-teaching-brief-summary

 

 

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved