Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει:

-         τουλάχιστον δύο (2) θέσεις μαθήτριας (κορίτσι) στην Α΄ τάξη του σχολείου μας

-         τουλάχιστον δύο (2) θέσεις μαθητή (αγόρι) στη Β΄ τάξη του σχολείου μας

-         τουλάχιστον τρεις (3) θέσεις μαθητή (αγόρι) στη Γ΄ τάξη του σχολείου μας

-         τουλάχιστον οχτώ (8) θέσεις μαθήτριας (κορίτσι) στη Γ΄ τάξη του σχολείου μας

-         τουλάχιστον μια (1) θέση μαθητή (αγόρι) στη Δ΄ τάξη του σχολείου μας

-         τουλάχιστον τρεις (3) θέσεις μαθήτριας (κορίτσι) στη Δ΄ τάξη του σχολείου μας

-         τουλάχιστον εννέα (9) θέσεις μαθητή (αγόρι) στην Ε΄ τάξη του σχολείου μας

-         τουλάχιστον τρεις (3) θέσεις μαθητή (αγόρι) στην Στ΄ τάξη του σχολείου μας

-         τουλάχιστον μια (2) θέσεις μαθήτριας (κορίτσι) στην Στ΄ τάξη του σχολείου μας

Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης εφόσον οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τα κενά. Οι θέσεις προκηρύσσονται με βάση το φύλο για την ισοκατανομή των μαθητών. Εάν δεν υπάρχει ικανός αριθμός αιτήσεων από μαθητές του φύλου που ζητείται θα γίνουν δεκτές και αιτήσεις από μαθητές διαφορετικού φύλου.

Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 στις 13.00 μμ, υπό την ευθύνη του ΕΠΕΣ του σχολείου και σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΠΠΣ.

Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2023 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2023 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση θα γίνεται τις ώρες 10.00 π.μ. με 12.00 μ.μ. από Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, με αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας που θα αναφέρει:

"Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου/μαθητής/τριας <Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας> στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή στην τάξη <Α, Β, Δ, Ε ή ΣΤ, γράφετε αναλόγως> του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης."

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακή πύλης gov.gr στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Ο Πρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved