Όμιλος Γερμανικών

Φόρμα Υποβολής Πρότασης για τη δημιουργία Ομίλου Γερμανικών

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1)

Χρυσοβαλάντου Καπόγλου

Κλάδος/Ειδικότητα (1)

ΠΕ 07

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2)

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2)

 

Τίτλος του ομίλου

Μια φορά κι έναν καιρό… παραμύθι θα σας πω απ’ τον γερμανικό πολιτισμό

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος

Γερμανικός Πολιτισμός

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα

2

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος

Γ΄, Δ’, Ε΄

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Γενικοί στόχοι του ομίλου είναι:

 • να έρθουν σε επαφή με μια άλλη μορφή κειμένων, η οποία δεν συναντάται συνήθως στα διδακτικά βιβλία
 • να γνωρίσουν στρατηγικές προσέγγισης τέτοιων κειμένων
 • να τους δοθούν ερεθίσματα ώστε να βρίσκουν ευχάριστη την ανάγνωση ξενόγλωσσων κειμένων.
 • να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον,
 • να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση,
 • να ευαισθητοποιηθούν στην αισθητική πλευρά της γλώσσας
 • να εξασκήσουν τις ικανότητές τους στις ΤΠΕ

Γλωσσικοί στόχοι:

 • πρόσληψη και αναπαραγωγή γραπτού λόγου με τη βοήθεια πολλαπλών οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων
 • με online ασκήσεις που θα δημιουργούν οι ίδιοι μαθητές με τη βοήθεια εφαρμογών (βλ. learningnapps.org, κ.α.)
 • με δημιουργία δικών τους comic ή ταινιών μικρού μήκους, laporellos, posters, αφισών κ.α
 • πρόσληψη και αναπαραγωγή προφορικού λόγου
 • με παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις επιτονισμού
 • βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο με την χρήση Η/Υ.

Παιδαγωγικοί Στόχοι:

 • Χρήση της ξένης γλώσσας
 • Ενθάρρυνση της επικοινωνιακής εκμάθησης και απόκτηση ικανότητας για αυτόνομη μάθηση
 • Εξοικείωση με εργαλεία ΤΠΕ
 • Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
 • Ανάπτυξη θετικής στάσης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
 • Εξοικείωση με στρατηγικές εκμάθησης (π.χ κατανόηση λέξεων από τα συμφραζόμενα κ.α)
  • Διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης (ανάπτυξη γνώσεων γύρω από τα ήθη και έθιμα των χωρών συνεργασίας, εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων, διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτιστικών γνώσεων.

Διδακτική μεθοδολογία

Οι μαθητές δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά θα γνωρίσουν παραμύθια των αδερφών Γκριμ με παιγνιώδη τρόπο, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Θα συγκρίνουν τον γερμανικό πολιτισμό με τον δικό τους πολιτισμό εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές.

Επίσης θα υπάρξει συνεργασία με τους ομίλους των Γαλλικών και του Κινηματογράφου, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν στοιχεία του γαλλικού πολιτισμού και του μαγικού κόσμου του κινηματογράφυ.

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή Ιούνιο)

Οκτώβριος

 • Γνωριμία με την ομάδα του ομίλου και προσδιορισμός στόχων και πλάνου εργασίας 
 • Οι Αδερφοί Γκριμ: Οι μαθητές γνωρίζουν τους αδερφούς Γκριμ και δημιουργούν αφίσες (χρησιμοποιώντας web 2.0 εργαλεία

 

Νοέμβριος - Δεκέμβριος

 • Εισαγωγή, παρουσίαση και επεξεργασία του παραμυθιού: «Hänsel und Gretel»
 • Οι μαθητές θα παίξουν παιχνίδια λεξιλογίου, θα φτιάξουν κατασκευές diorama και κουκλοθέατρο και για τα Χριστούγεννα θα ετοιμάσουν μπισκοτόσπιτα

Ιανουάριος – Μάρτιος

 • Εισαγωγή και επεξεργασία του παραμυθιού «Der Hase und der Igel».
  • Οι μαθητές παίζουν παιχνίδια online, μνήμης, ταχύτητας κ.α.
  • Συγκρίνουν το παραμύθι των Αδερφών Γκριμ με το παραμύθι του Αισώπου «Ο λαγός και η χελώνα» και του Jean de la Fontaine "le lievre et la tortue βρίσκουν διαφορές και ομοιότητες και συζητούν για το ηθικό δίδαγμα (Σε συνεργασία με τον όμιλο Γαλλικών)

Ετοιμάζουν το δικό τους βιβλίο

 • Φτιάχνουν γλυκό κορμό σε σχήμα σκαντζόχοιρου
 • Δραματοποίηση του παραμυθιού (Σε συνεργασία με τον όμιλο Κινηματογράφου)

 

Μάρτιος – Μάιος

 • Εισαγωγή, παρουσίαση και επεξεργασία του παραμυθιού «Die Bremer Stadtmusikanten – Οι μουσικοί της Βρέμης»
 • Οι μαθητές με την χρήση tablets μαθαίνουν τα ζώα στα Γερμανικά, παίζουν παιχνίδια και κίνησης, τραγουδούν κ.ά.
 • Οι μαθητές δημιουργούν ηλεκτρονικά ή ζωγραφίζουν το δικό τους κόμικ για το παραμύθι.

Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)

 • Τα παραμύθια των Αδερφών Γκριμ σε απλοποιημένη μορφή (σε έντυπη μορφή και online)
 • Ταινίες μικρού μήκους από το youtube
 • Φύλλα εργασίας και λοιπό διδακτικό υλικό

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν:

 • Web tools: smilebox, toondoo, kahoot, learningapps κ.α
 • blog
 • Άλλα λογισμικά: Word, Powerpoint, videos, moviemaker, φωτογραφίες κ.ά)

Δημιουργίες μαθητών: ζωγραφιές, φωτογραφίες κ.α.

Τρόπος επιλογής μαθητών

Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 20 θα προηγηθούν οι μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’.

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών

Οι μαθητές θα αξιολογούνται από την συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες (παιχνίδια, κατασκευές, παρασκευές γλυκών κ.ά) που θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του ομίλου

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης)

Πέμπτη

13:30-15:00

Τόπος διεξαγωγής ομίλου

Αίθουσα Γερμανικών, βιβλιοθήκη και αυλή του 1ου Πειραματικού Δ.Σχ. Αλεξανδρούπολης

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες

 

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.)

Συνεργασία με την κα Αγγελική Κουγιουρούκη (ΠΕ70) – Όμιλος Κινηματογράφου και την κα Ραλλού Δούρου (ΠΕ05) – Όμιλος Γαλλικών

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου

Η αξιολόγηση του ομίλου θα πραγματοποιηθεί με την χρήση online ερωτηματολογίου και την δυνατότητα σχολιασμών στο blog του ομίλου.
Παραδοτέα
 • Αφίσες για τους αδερφούς Γκριμ
 • Παιχνίδια (memory, επιτραπέζια κ.α) και διοράματα που θα έχουν δημιουργήσει οι μαθητές και θα αφορούν τα παραμύθια που παρουσίασαν.
 • Όλες οι δραστηριότητες και τα παραγόμενα προϊόντα θα αναρτώνται στο blog του ομίλου, όπου οι μαθητές θα μπορούν να γράφουν τα σχόλιά τους, τις εντυπώσεις τους σχετικά με τον όμιλο, αλλά και για άλλα θέματα που προκύπτουν.
 

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved