Όμιλος Προγραμματισμού και Ρομποτικής

Ο όμιλος Ρομποτικής και Προγραμματισμού ολοκλήρωσε τις εργασίες του μετά από 28 συναντήσεις. Η φύση των συναντήσεων ήταν τόσο δια ζώσης(15) όσο και διαδικτυακές (13) εξαιτίας της πανδημίας.

Ο όμιλος λάμβανε χώρα κάθε Δευτέρα στις 13:30 – 15:00. Οι μαθητές που παρακολουθούσαν τις συναντήσεις ήταν από την Ε’ τάξη και ο αριθμός τους ήταν 11.

Τα αντικείμενα με τα οποία ασχοληθήκαμε φέτος ήταν τα ρομποτάκια WeDo 1, WeDo 2 και Lego Spike. Στο κομμάτι του προγραμματισμού ασχοληθήκαμε με το Περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch (1.4 και 3).

Οι μαθητές στις πρώτες συναντήσεις ήρθαν σε επαφή με τα επιμέρους τμήματα του ρομπότ (κινητήρες, αισθητήρες) και αφού αποσαφήνισαν τον ρόλο του καθενός ήταν έτοιμοι να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν.

Χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού ολοκλήρωναν τις κατασκευές τους, τις προγραμμάτιζαν, τις τέσταραν και ήταν έτοιμοι για μικρούς διαγωνισμούς στο χώρο του εργαστηρίου και της βιβλιοθήκης αργότερα.

Είχαμε την τύχη φέτος να συνεργαστούμε και με τον φορέα Eduact, ο οποίος μας παραχώρησε 4 kits Lego Spike και μια ολοκληρωμένη σειρά με πίστα και επεκτάσεις.

Την περίοδο της πανδημίας και όταν τα σχολεία παρέμειναν κλειστά ο όμιλος λάμβανε χώρα διαδικτυακά μέσω Webex. Σ’ αυτή τη φάση ο μαθητές επιδόθηκαν στον προγραμματισμό σε περιβάλλον Scratch.

Ο όμιλος έλαβε μέρος σε workshop στα πλαίσια του Erasmus+ Include.Net όπου οι μαθητές επέδειξαν τις ικανότητες τους σε εκπαιδευτικούς τους εξωτερικού μέσω της webex και της δια ζώσης συνάντησης με τους Ρουμάνους εκπαιδευτικούς που επισκέφτηκαν το σχολείο μας.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός

Παπαδάκης Χρήστος (ΠΕ86)

Φόρμα Υποβολής Πρότασης για τη δημιουργία Ομίλου

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1)

Παπαδάκης Χρήστος

Κλάδος/Ειδικότητα (1)

ΠΕ 86

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2)

------

Κλάδος/Ειδικότητα (2)

------

Τίτλος του ομίλου

Προγραμματισμός και ρομποτική

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος

Προγραμματισμός σε οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού (Scratch). Κατασκευή και προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών (WeDo2, EV3)

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα

2

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος

Ε’ τάξη

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • Να κατανοήσουν τα οφέλη  της  συνεργατικής και ομαδικής εργασίας
 • Να προχωρούν στην επίλυση προβλημάτων ακολουθώντας τη λογική σειρά (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και αξιολόγηση)
 • Να καινοτομούν ακολουθώντας τις επιταγές της εξελισσόμενης τεχνολογίας
 • Να είναι ικανοί για την διαχείριση ενός έργου

( διαχείριση έργου, κατανομή έργου κ.α)

 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και κατ’επέκταση τις βασικές προγραμματιστικές δομές σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού).
 • Να αναπτύξουν νοητικές δεξιότητες ( αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη)

Διδακτική μεθοδολογία

Ομαδοσυνεργατική

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή Ιούνιο)

Α΄ ΦΑΣΗ ( 2ώρες)

V  Γνωριμία με την ομάδα του ομίλου και προσδιορισμός στόχων και χρονοδιαγράμματος.

v  Θέσπιση κανόνων λειτουργίας ομίλου και οργάνωση του μαθητικού δυναμικού καθώς επίσης και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Β΄ΦΑΣΗ (12 ώρες)

v  Εμπέδωση των βασικών αρχών και εννοιών προγραμματισμού (εντολή, πρόγραμμα, προγραμματιστής, προγραμματιστικές δομές κ.α).

v  Επίδειξη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού Scratch.

v  Εφαρμογή των εννοιών προγραμματισμού στο παραπάνω περιβάλλον με την υλοποίηση μικρών προγραμμάτων.

Γ ΄ΦΑΣΗ (8 ώρες)

v  Εισαγωγή σε έννοιες ρομποτικής.

v  Παρουσίαση διαφόρων ρομπότ και αποσαφήνιση του  ρόλου (θετικού-αρνητικού) που έχουν για τον άνθρωπο.

v  Παρουσίαση της ιστορικής τους εξέλιξης.

v  Παρουσίαση των ρομπότ Lego WeDo 1, Lego WeDo 2 και Lego EV3 mindstorms.

v  Παρουσίαση-εξερεύνηση των επιμέρους κομματιών του και συναρμολόγηση του.

v  Παρουσίαση-εξερεύνηση του λογισμικού του.

v  Τρόπος χρήσης του λογισμικού (συναρμολόγηση και παραμετροποίηση των blocks) που αποτελεί και τον βασικό πυλώνα λειτουργίας του ρομπότ.

Δ΄ΦΑΣΗ (18 ώρες)

v Εκτέλεση αποστολών διερευνώντας και καταγράφοντας τις δυνατότητές του.

v  Ανατροφοδότηση.

v  Αξιολόγηση των προσπαθειών.

v  Διάχυση της γνώσης στο ευρύ κοινό μέσα από παρουσιάσεις και επιδείξεις.

Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)

 • Παρουσιάσεις (powerpoints).
 • Λογισμικό προγραμματισμού
 • e-bookμε περιεχόμενο τις εντολές και τις προγραμματιστικές δομές.
 • LEGO MindstormsEdu NXT software.
 • Ρομπότ LEGO Mindstorms EV3.
 • Ρομπότ LegoWeDo 1 και 2.
 •  Ιστολόγιο (blog) με ημερολόγιο δράσεων του ομίλου.
 • Πρωτότυπες ρομποτικές κατασκευές
 • Videos

Τρόπος επιλογής μαθητών

Με γραπτό τεστ

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών

Οι μαθητές αξιολογούνται μέσα από κουίζ διαδικτυακού τύπου (kahoot) και καταγράφεται σε ημερολόγιο η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης)

Δευτέρα 13:30-15:00

Τόπος διεξαγωγής ομίλου

Εργαστήριο πληροφορικής

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες

Λόγω κορωνοϊού δεν προβλέπεται

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.)

Λόγω κορωνοϊού δεν προβλέπεται

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Λόγω κορωνοϊού δεν προβλέπεται

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου

Με ρουμπρίκα

Παραδοτέα Βίντεο και φωτογραφίες από τις ρομποτικές κατασκευές αναρτημένες στο ιστολόγιο του ομίλου

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved