Όμιλος Γερμανικών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΟΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ07
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ

eTwinning:

Deutsch geht durch den Magen –

Τα Γερμανικά περνούν από το στομάχι

ΤΑΞΗ Ε’ – ΣΤ’

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

(Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 20 αιτιολογήστε γιατί)

12-15

ΣΤΟΧΟΙ

Μαθητές σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργαστούν, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της πλατφόρμας του eTwinning, προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα γράφοντας για τον εαυτό τους, το σχολείου τους και την χώρα τους. Βασικό θέμα του έργου είναι το φαγητό και η μαγειρική. Ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό και ποια είναι τα παραδοσιακά φαγητά της χώρας τους;

Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν, να εμπεδώσουν και να διευρύνουν το λεξιλογίου γύρω από το θέμα «Essen/ φαγητά» και «Kochen/ μαγειρική». Θα ζωγραφίσουν, θα ετοιμάσουν παρουσιάσεις και βίντεο, θα ανταλλάξουν συνταγές και θα μαγειρέψουν.

Στόχος του ομίλου είναι να παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση, να εξασκήσουν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ και παράλληλα να χρησιμοποιήσουν τις αποκτηθέντες γνώσεις σε ένα αυθεντικό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας έτσι τον επικοινωνιακό στόχο που έχει η εκμάθηση της ξένης γλώσσας.  

Γλωσσικοί Στόχοι:

 • Βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο με την χρήση Η/Υ.
 • Εκμάθηση λέξεων και εκφράσεων που αφορούν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (βλ. Αν. Πρόγραμμα)

Παιδαγωγικοί Στόχοι:

 • Χρήση της ξένης γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας, αφού υπάρχει συγκεκριμένο θέμα, αυθεντικός σκοπός και αποδέκτης που θα διαβάσει το παραγόμενο προϊόν.
 • Ενθάρρυνση της επικοινωνιακής εκμάθησης και απόκτησης ικανότητας για αυτόνομη μάθηση.
 • Εξοικείωση με εργαλεία ΤΠΕ.
 • Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
 • Ανάπτυξη θετικής στάσης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
 • Διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης
 • Ανάπτυξη γνώσεων γύρω από τα διατροφικές συνήθειες
 • Εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων
 • Διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτιστικών γνώσεων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
Δράσεις
 • Γνωριμία με την ομάδα του ομίλου και προσδιορισμός στόχων και πλάνου εργασίας
 • Εξοικείωση με
  • την πλατφόρμα επικοινωνίας Twinspace του e-Twinning και
  • τους βασικούς κανόνες που διέπουν την γραπτή επικοινωνία.
 • Γνωριμία των μαθητών των διαφόρων χωρών μεταξύ τους.

Οι μαθητές:

 • παρουσιάζουν τον εαυτό τους και το αγαπημένο τους φαγητό
 • περιγράφουν το σχολείο τους
 • περιγράφουν την χώρα τους και αναφέρουν παραδοσιακά φαγητά της περιοχής τους.
 • ετοιμάζουν online παιχνίδια
 • Δημιουργία λογότυπου
 • Οι μαθητές ζωγραφίζουν και ψηφίζουν το λογότυπο του έργου
  • Χριστούγεννα
 • Οι μαθητές ετοιμάζουν Χριστουγεννιάτικες κάρτες και ανταλλάσουν συνταγές για Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα
 • Οι ετοιμάζουν και δοκιμάζουν τις συνταγές
  • Θεματικές κάρτες/αφίσες (Bildkarten)
 • Οι μαθητές συνεργάζονται και ετοιμάζουν θεματικές κάρτες
  • Συνταγές για το βιβλίο μαγειρικής μας
 • Οι μαθητές ανταλλάσσουν συνταγές για την παρασκευή παραδοσιακών σαλατών, φαγητών και γλυκών και
 • οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες, ετοιμάζουν και δοκιμάζουν τις συνταγές.

 • Δημιουργία online βιβλίου μαγειρικής
 • Οι μαθητές συγκεντρώνουν τις συνταγές και ετοιμάζουν το βιβλίο μαγειρικής.
 • Το συνεταιρικό μας εστιατόριο
 • Οι μαθητές επιλέγουν ένα όνομα για το εστιατόριο
 • Ζωγραφίζουν τον τιμοκατάλογό τους
 • Συμπληρώνουν τον κατάλογο με τα φαγητά από τις διάφορες χώρες

 • Εικονογραφημένο πολυγλωσσικό λεξικό
 • Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του προγράμματος
ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- Luftballons Band 2

- Ιστοσελίδες για αναζήτηση πληροφοριών, εικόνων, κ.ά.

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν:

 • Web tools (smilebox, toondoo, voki, goanimate κ.α)
 • Blog
 • Άλλα λογισμικά ( Word, Powerpoint, videos, moviemaker, φωτογραφίες κ.ά)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
 • Όλες οι δραστηριότητες και τα παραγόμενα προϊόντα θα αναρτώνται στην πλατφόρμα εργασίας του Twinspace
 • Θα υπάρχει ιστολόγιο του ομίλου όπου θα αναρτώνται οι δράσεις του έργου.
 • Online βιβλίο μαγειρικής
 • Θεματικές κάρτες/αφίσες
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κ.λπ.  
ΑΛΛΟ  

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved