Όμιλος Προγραμματισμού και Ρομποτικής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ20
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Προγραμματισμός και Ρομποτική
ΤΑΞΗ Ε’
ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 13.30-15.00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 16
ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του ομίλου είναι να αναπτύξουν οι μαθητές τις παρακάτω δεξιότητες:

 • Να κατανοήσουν τα οφέλη  της  συνεργατικής και ομαδικής εργασίας
 • Να προχωρούν στην επίλυση προβλημάτων ακολουθώντας τη λογική σειρά (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και αξιολόγηση)
 • Να καινοτομούν ακολουθώντας τις επιταγές της εξελισσόμενης τεχνολογίας
 • Να είναι ικανοί για την διαχείριση ενός έργου

( διαχείριση έργου, κατανομή έργου κ.α)

 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και κατ’επέκταση τις βασικές προγραμματιστικές δομές σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού).
 • Να αναπτύξουν νοητικές δεξιότητες ( αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ

Α΄ ΦΑΣΗ ( 2ώρες)

Γνωριμία με την ομάδα του ομίλου και προσδιορισμός στόχων και χρονοδιαγράμματος.

v  Θέσπιση κανόνων λειτουργίας ομίλου και οργάνωση του μαθητικού δυναμικού καθώς επίσης και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Β΄ΦΑΣΗ (12 ώρες)

v  Εμπέδωση των βασικών αρχών και εννοιών προγραμματισμού (εντολή, πρόγραμμα, προγραμματιστής, προγραμματιστικές δομές κ.α).

v  Επίδειξη του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού Scratch.

v  Εφαρμογή των εννοιών προγραμματισμού στο παραπάνω περιβάλλον με την υλοποίηση μικρών προγραμμάτων.

Γ ΄ΦΑΣΗ (8 ώρες)

v  Εισαγωγή σε έννοιες ρομποτικής.

v  Παρουσίαση διαφόρων ρομπότ και αποσαφήνιση του  ρόλου (θετικού-αρνητικού) που έχουν για τον άνθρωπο.

v  Παρουσίαση της ιστορικής τους εξέλιξης.

v  Παρουσίαση των ρομπότ Lego WeDo 1, Lego WeDo 2 και Lego EV3 mindstorms.

v  Παρουσίαση-εξερεύνηση των επιμέρους κομματιών του και συναρμολόγηση του.

v  Παρουσίαση-εξερεύνηση του λογισμικού του.

v  Τρόπος χρήσης του λογισμικού (συναρμολόγηση και παραμετροποίηση των blocks) που αποτελεί και τον βασικό πυλώνα λειτουργίας του ρομπότ.

Δ΄ΦΑΣΗ (28 ώρες)

Εκτέλεση αποστολών διερευνώντας και καταγράφοντας τις δυνατότητές του.

v  Ανατροφοδότηση.

v  Αξιολόγηση των προσπαθειών.

v  Διάχυση της γνώσης στο ευρύ κοινό μέσα από παρουσιάσεις και επιδείξεις.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 • Παρουσιάσεις (power points).
 • Λογισμικό προγραμματισμού (.
 • e-bookμε περιεχόμενο τις εντολές και τις προγραμματιστικές δομές.
 • LEGO Mindstorms Edu NXT software.
 • Ρομπότ LEGO Mindstorms EV3.
 • Ρομπότ Lego WeDo 1 και 2.
 •  Ιστολόγιο (blog) με ημερολόγιο δράσεων του ομίλου.
 • Πρωτότυπες ρομποτικές κατασκευές
 • Videos
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κ.λπ.  
ΑΛΛΟ Συμμετοχή του ομίλου σε διαγωνισμούς Πληροφορικής και Ρομποτικής.

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved