ΟΤΑΝ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΑΛΛΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ05

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΟΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ07

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ

Όταν τα Γερμανικά και τα Γαλλικά συναντούν την Τεχνολογία

«Ζωντανεύω την πόλη μου»

ΤΑΞΗ

Ε’ – ΣΤ’

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

(Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 20 αιτιολογήστε γιατί)

15-20

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του ομίλου είναι να παροτρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους, να την παρουσιάσουν στο ευρύτερο κοινό και να προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων τουριστών δημιουργώντας έντυπο ή ηλεκτρονικό οδηγό πόλης στα Γερμανικά και Γαλλικά. Μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες οι μαθητές ανακαλύπτουν και κατακτούν το λεξιλόγιο των δύο γλωσσών που αντιστοιχούν στις προτεινόμενες θεματικές περιοχές και λεκτικές πράξεις του ΑΠΣ για τις ξένες γλώσσες.

Γλωσσικοί Στόχοι:

 • Βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο με την χρήση Η/Υ.
 • Πρόσληψη και αναπαραγωγή ήχων της Ξένης Γλώσσας με τη χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων (voki, goanimate, tutorials κ.α)
 • Εκμάθηση λέξεων και εκφράσεων που αφορούν θεματικές ενότητες όπως: η πόλη, μέσα μεταφοράς, σχολείο, φαγητό κ.ά
 • διαμεσολάβηση

Παιδαγωγικοί Στόχοι:

 • Χρήση της ξένης γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας
 • Ενθάρρυνση της επικοινωνιακής εκμάθησης και απόκτησης ικανότητας για αυτόνομη μάθηση.
 • Εξοικείωση με εργαλεία ΤΠΕ.
 • Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
 • Ανάπτυξη θετικής στάσης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
 • Ανάπτυξη της δημιουργικότητας
 • Διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης
 • Ανάπτυξη γνώσεων γύρω από την πόλη της ΑλεξανδρούποληςΕξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων
 • Σύγκριση συνηθειών, ηθών και εθίμων των Γερμανών, Γάλλων και Ελλήνων
 • Διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτιστικών γνώσεων
  •  Γνωριμία με την ομάδα του ομίλου και προσδιορισμός στόχων και πλάνου εργασίας
  •  Αναζήτηση, συγκέντρωση και ταξινόμηση πληροφοριών
   • Οι μαθητές γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία ενός οδηγού πόλης
   • Καταμερισμός εργασιών σε ομάδες
   • αναζήτηση βασικών σημείων αναφοράς της πόλης τους
   • συγκέντρωση και ταξινόμηση των πληροφοριών
   • εισαγωγή και εμπέδωση βασικού λεξιλογίου με ειδικές εφαρμογές εκμάθησης στον Η/Υ
   • κατασκευή πόλης με χαρτόνια και άλλα υλικά
   • Προετοιμασία και εμπέδωση διαλόγων, λήψη  βίντεο που θα πλαισιώνουν τον οδηγό πόλης
   • Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού
   • Οι μαθητές φωτογραφίζουν σημεία αναφοράς της πόλης
   • Δημιουργία πρωτότυπου υλικού στον Η/Υ (glogster, PowerPoint κ.ά.)
   • Δημιουργία σταυρόλεξων, κρυπτόλεξων και άλλων παιχνιδιών με την βοήθεια της εφαρμογής learningapps

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ

Δράσεις

Ώρες

διδασκαλίας

 •  Παρουσίαση των εργασιών στην τάξη και αξιολόγηση της πορείας εργασίας
 • Εκπόνηση επιμέρους εργασιών των ομίλων
 • Οι μαθητές περνούν τις πληροφορίες τους στο googlemaps, με σκοπό την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού χάρτη της πόλης μας
 • Σχεδίαση e-book και οδηγού πόλης
 • Ανατροφοδότηση, αξιολόγηση του έργου
 • Διάχυση
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στο σχολείο και το ευρύτερο κοινό με αφίσες και προβολή ηλεκτρονικού υλικού

2

 

 

 

12

 

 

4

 

 

 

 

4

 

4

2

4

6

2

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Για την αναζήτηση πληροφοριών θα γίνεται χρήση διαφόρων ιστοσελίδων.

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν:

 • Web tools (toondoo, voki, goanimate, googlemaps, learningapps  κ.α)
 • Blog
 • Άλλα λογισμικά ( Word, Powerpoint, videos, , φωτογραφίες κ.ά)
 • Όλες οι δραστηριότητες και τα παραγόμενα προϊόντα  θα αναρτώνται στο blog του ομίλου
 • Αφίσα κολάζ για την πόλη μας
 • Έντυπος και ηλεκτρονικός οδηγός πόλης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Επίσης θα αναρτώνται επιπλέον φωτογραφίες και βίντεος με στιγμιότυπα από τις συναντήσεις, Quiz παιχνίδια μνήμης κ.α. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κ.λπ.

 

ΑΛΛΟ

 

 

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved