«  Έρευνας δράσης»

για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, 2017-2018, διενεργείται έρευνας δράσης από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων Στ1, Στ2, Δ1 και Δ2 με σκοπό τη μελέτη των διδακτικών πρακτικών που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω τμημάτων στο πλαίσιο της  πειραματικής εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών και του αντίστοιχου Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία των Μαθηματικών κατά το τρέχον σχολικό έτος, 2017-2018, σύμφωνα με το Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων και ειδικότερα σύμφωνα με το  Άρθρο 36 του νόμου 3966/2011 που αφορά την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Η αναζήτηση βελτιωτικών παρεμβάσεων στην υλοποίηση της  εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών και του αντίστοιχου Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό, καθώς και μέθοδοι  διερευνητικής μάθησης και επίλυσης προβλήματος αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας δράσης. Στην ερευνητική ομάδα προτίθενται να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των  τμημάτων Στ2, Στ3,  Δ1 και Δ2 και ως «διευκολυντής» (facilitator), η εκπαιδευτικός του Στ1.Την επιστημονική υποστήριξη του έργου θα έχει ο Χαράλαμπος Σακονίδης, Καθηγητής της Διδακτικής των Μαθηματικών και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά και η Άννα Κλώθου, μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά που θα λειτουργήσουν ως «κριτικοί φίλοι».

Η εφαρμογή / υλοποίηση της έρευνας δράσης περιλαμβάνει την  συνεργασία της κ. Αντωνίας Πετρίδου εκπαιδευτικού του τμήματος  Στ1, με τις  εκπαιδευτικούς των τριών τμημάτων, για μία ώρα την εβδομάδα, (συνολικά 3 ώρες την εβδομάδα)   στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Γεωμετρίας. Συγκεκριμένα  θα συμμετέχει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση,  τη συστηματική παρατήρηση και τον επανασχεδιασμό των διδακτικών παρεμβάσεων που αφορούν τη θεματική της Γεωμετρίας και των Μετρήσεων στα παραπάνω τμήματα.

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved