logo white

 

1o Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία

 

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 

header logo

 

 

 

 • Το 1ο Πειραματικο ΔΣ Αλεξανδρουπολης τιμά τα 50 χρόνια απο την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη 1973

  Το 1ο Πειραματικο ΔΣ Αλεξανδρουπολης τιμά τα 50 χρόνια απο την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη 1973

  Περισσότερα...

 • Επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη στο 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης

  Επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη στο 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης

  Περισσότερα...

 • ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2023-24 - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

  ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2023-24 - ΑΓΙΑΣΜΟΣ

  Περισσότερα...

       

 

   

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: MEMORIES

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Κοσμά Γεωργία-Μυρσίνη

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝTΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αγγλικά

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α2

ΗΛΙΚΙΑ

11

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

Προσωπική ζωή

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Ενότητα 5, Lesson 1 του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικά ΣΤ’ Δημοτικού English 6thGrade

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

 

Present Simple, Past Simple

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μαθητές θα εμπλακούν σε μια σειρά δραστηριοτήτων στις οποίες ενεργοποιούν την πρότερη γνώση γραμματικοσυντακτικών δομών και λεξιλογίου (activationof prior knowledge) προκειμένου να τη συνδέσουν με τη νέα και να παράγουν τη γλώσσα-στόχο συνεργατικά.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Να αναπτύξουν οι μαθητές συνεργατική ικανότητα.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου με τη χρήση αυθεντικού υλικού το οποίο εκθέτει τους μαθητές σε αυθεντικό γλωσσικό περιβάλλον (providinglearnerswith authenticlisteninginput).
 • Να αναπτύξουν την δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου.
 • Nα εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε γραπτό κείμενο και να απαντούν προφορικά σε ερωτήσεις κατανόησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγράφω συνήθειες του παρελθόντος

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Used to + Bare Infinitive

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ

Φωτοτυπίες των φύλλων εργασίας 1, 2, 3, 4

Σύνδεση στο διαδίκτυο για την πλοήγηση στη σελίδα:

http://www.busyteacher.org/2459-song-this-used-to-be-my-playground-used-to.html

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 διδακτική ώρα

                                                  

                                            ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

Κάνοντας πράγματα με το σωστό τρόπο

Ενεργώντας με βάση τη γνώση που έχουν αποκτήσει με αναμενόμενο, προβλεπόμενο ή συνηθισμένο τρόπο, βασιζόμενοι σε ό,τι έχουν διδαχθεί.

Α ΦΑΣΗ

TASK 1 Pre Listening

Οι μαθητές καλούνται σε ομάδες των τεσσάρων (groupwork) να σχηματίσουν προτάσεις βάζοντας τις λέξεις στη σωστή σειρά (word order). Οι προτάσεις που σχηματίζονται είναι στίχοι από τραγούδι σχετικό με το περιεχόμενο της ενότητας. (Φύλλο εργασίας 1)

Χρόνος: 5 λεπτά

Β ΦΑΣΗ

While Listening

Οι ομάδες ακούνε το τραγούδι και ελέγχουν τις προτάσεις τους.

Χρόνος: 7 λεπτά

Γ ΦΑΣΗ

TASK 2 Post Listening

Μοιράζονται στους μαθητές φωτοτυπίες με όλους τους στίχους του τραγουδιού. Οι ομάδες καλούνται να απαντήσουν προφορικά στις ερωτήσεις κατανόησης. (Discussionand comprehension Φύλλο εργασίας 2)

Χρόνος: 5 λεπτά

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ

Κάνοντας πράγματα με ενδιαφέρον τρόπο

Μεταφέροντας τη γνώση και τις ικανότητες από ένα περιβάλλον και προσαρμόζοντας τα σε ένα διαφορετικό-βγάζοντας δηλαδή κάτι έξω από το οικείο του περιβάλλον και κάνοντάς το να λειτουργήσει και σε κάποιο άλλο.

TASK 3

Τα μέλη των ήδη διαμορφωμένων τριών ομάδων περιφέρονται γύρω από τα θρανία της ομάδας τους.

Πάνω στα θρανία βρίσκονται κομμένοι σε λωρίδες οι στίχοι του τραγουδιού. Οι μαθητές ακούν το τραγούδι, το οποίο σταματά η εκπαιδευτικός όποτε κρίνει αυτή. Οι μαθητές προσπαθούν να αναγνωρίσουν τους στίχους που μόλις άκουσαν από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν, τη στιγμή που σταμάτησε η μουσική και σταμάτησαν να περιφέρονται κι οι ίδιοι γύρω από τα θρανία. Όποια ομάδα μαζέψει τα περισσότερα χαρτάκια με τους στίχους είναι η νικήτρια. Η αξιοποίηση στρατηγικών καθιστά όλους τους μαθητές εν δυνάμει νικητές.

Χρόνος 13 λεπτά

ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΩ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ

 1. Εκτίμηση από την πλευρά της εκπαιδευτικού
  • Της ενεργού συμμετοχής των ομάδων
  • Της αποκλειστικής χρήσης της γλώσσας-στόχου κατά τις ερωτήσεις κατανόησης.

     2. Ως homeworkassignment προτείνεται η writingactivityαπό την ιστοσελίδα:

           http://www.busyteacher.org/5724-used-to-writing-activity.html (Φύλλο       εργασίας 3)

       3. Εργαλείο αυτοαξιολόγησης (Φύλλο εργασίας 4)

 

Βιβλιογραφία

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Βασικό επιμορφωτικό υλικό, τόμος Β ειδικό μέρος ΠΕ06 Αγγλικών Μάιος 2011, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο. Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών.

Δικτυογραφία

http://www.busyteacher.org/2459-song-this-used-to-be-my-playground- used-to.html

 http://www.busyteacher.org.5724-used-to-writing-activity.html

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

LISTENING AND GRAMMAR

Word order. Unscramble the following sentences. Then listen and check.

For example:

Playground/used/This/be/to/my – This used to be my playground

 1. dream/my/This/childhood/used/be/to
 2. to/ran/used/place/This/to/the/be/I
 3. was/Whenever/need/in/friend/a/of/I
 4. end?/it/did/to/have/Why
 5. always/they/do/say?/why/And
 6. back/look/Don’t
 7. high/Keep/head/your/held
 8. why/ask/them/Don’t
 9. is/short/Life/because
 10. know/you/And/before
 11. old/You’re/feeling
 12. heart/your/breaking/is/And
 13. hold/Don’t/on/past/the/to
 14. ask/much/too/Well/to/that’s

ΦΥΛΛΟΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

This used to be my playground

This used to be my childhood dream

This used to be the place I ran to

Whenever I was in need of a friend

Why did is have to end?

And why do they always say?

Don’t look back

Keep your head held high

Don’t ask them why

Because life is short

And before you know

You’re feeling old

And your heart is breaking

Don’t hold on to the past

Well that’s too much to ask

This used to be my playground [used to be]

This used to be my childhood dream

This used to be the place I ran to

Whenever I was in need of a friend

Why did it have to end?

And why do they always say?

No regrets

But I wish that you

Were here with me

Well then there’s hope yet

I can see your face

In our secret place

You’re not just a memory

Say goodbye to yesterday

Those are words I’ll never say [I’ll never say]

This used to be our playground [used to be]

This used to be our pride and joy

This used to be the place we ran to

That no one in the world could dare destroy

This used to be our playground [used to be]

This used to be our childhood dream

This used to be the place we ran to

The best things in life are always free

Wishing you were here with me

Discussion and comprehension

 1. Is the song about good memories or bad memories?
 2. Was the playground a safe or a dangerous place to be?
 3. What did the singer do in the playground?
 4. How does the singer feel now?

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

In 1990

Now

Job: waiter

Job: businessman

Salary: 1,000 pounds

Salary: millions of pounds

Place of work: restaurant

Place of work: his own office

Means of transport: bus

Means of transport: car

Eating place: home

Eating place: expensive restaurant

Write 5 sentences about Peter using the pattern:

In 1990 he used to .......... but now he ……….

 1. …………………………………………………………………………………...
 2. …………………………………………………………………………………..
 1. …………………………………………………………………………………..
 1. …………………………………………………………………………………..
 1. …………………………………………………………………………………..

ΦΥΛΛΟΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

Όνομα:                                                                     Ημερομηνία:

Πόσοσυχνά έκανες τα παρακάτω στην ομάδα σου σήμερα;

Βάλε ένα √ στο κουτάκι που περιέχει την καλύτερη απάντηση για εσένα και συμπλήρωσε τα σχόλιά σου

Δραστηριότητα

Σπάνια

Μερικές φορές

Συχνά

Σχόλια

1. Άκουσα τη γνώμη των άλλων

       

2. Συνόψισα τα λεγόμενα

τους

       

3. Ζήτησα πληροφορίες

       

4. Έδωσα πληροφορίες

       

5. Είπα τη γνώμη μου

       

6. Συμφώνησα ή διαφώνησα

       

Τελευταία Νέα


 

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved