ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

«Παιχνίδι με τα Μαθηματικά και τη Λογοτεχνία»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Βασιλούδη Βασιλική

Πετρίδου Αντωνία

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΕ70

ΠΕ70 και ΠΕ03

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ

Όμιλος Μαθηματικών και Λογοτεχνίας

«Παιχνίδι με τα Μαθηματικά και τη Λογοτεχνία»

ΤΑΞΗ Ο όμιλος απευθύνεται στους μαθητές της Δ΄, Ε΄ και της Στ΄ τάξης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

12-15

ΣΤΟΧΟΙ

Ο όμιλος έχει σκοπό να κάνει ορατά τα μαθηματικά στην καθημερινή ζωή των μαθητών και γενικότερα, στον ανθρώπινο πολιτισμό, να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν σκέψη και κρίση, οι οποίες  αξιοποιούν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που διέπουν τη μαθηματική σκέψη του Δυτικού Πολιτισμού, ώστε να αντιμετωπίζουν τις υλικές και πνευματικές ανάγκες της ζωής τους με κριτικό, δημιουργικό και λειτουργικό τρόπο, δηλαδή, ως μαθηματικά εγγράμματα μέλη της κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Επιπλέον, να μπορούν να εκτιμούν τη μαθηματική πληροφορία που παρατίθεται σε ποικίλα επικοινωνιακά μέσα και πολυτροπικά κειμενικά είδη, όπως διαγράμματα, πίνακες, κ.λ.π.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved