ΟΜΙΛΟΣ "ENGLISH LEARNING WITH COMPUTERS"

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 20
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΘΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 06
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ

ENGLISHLEARNINGWITHCOMPUTERS

Εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μέσα από τη χρήση Web 02 εργαλείων.

ΤΑΞΗ Ε'-Στ΄

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

(Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 20 αιτιολογήστε γιατί)

10-15

ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές σε ρόλο μικρών εξερευνητών και δημιουργών θα επιχειρήσουν να εξασκηθούν και να εφαρμόσουν με όχημα τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκεκριμένα εργαλείων Web 02 την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την παραγωγή γραπτού και οπτικοακουστικού υλικού, το ανέβασμα των εργασιών τους σε ψηφιακή πλατφόρμα, με αναμενόμενη κατάληξη τη δημιουργία blog του Ομίλου English Learningwith Computers.

Βασικός στόχος

Οι μαθητές να γνωρίσουν σε βάθος τη χρήση και κατόπιν την εφαρμογή συγκεκριμένων Web 02 εργαλείων στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας χρονική περίοδο. Να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας και την ορολογία συγκεκριμένων Web 02 εργαλείων, να κατανοήσουν την απαραίτητη σύνδεση της αγγλικής γλώσσας με τη χρήση προκαθορισμένων ηλεκτρονικών εργαλείων. Μέσα από τις πρακτικές του ομίλου, οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις που δεν θα είχαν ποτέ στα πλαίσια της σχολικής πραγματικότητας, μετατρέποντας τη μάθηση σε απολαυστική διαδικασία λόγω της παραστατικότητας με την οποία θα προσεγγίσουν τη γνώση και τελικά μετουσιώνοντας τη γνώση σε μια κάπως «ανώδυνη» διαδικασία..

      Ειδικοί στόχοι

      Να έρθουν σε επαφή με την ορολογία, τη χρήση και την εφαρμογή συγκεκριμένων Web 02 εργαλείων για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

      Να προάγουν την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

      Να παροτρυνθούν, να συνθέτουν μόνοι τους μικρές ιστορίες-κόμικ βασισμένες στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια σειράς μαθημάτων της εν λόγω ενότητας.

      Να μάθουν να ερευνούν και να καταλήγουν σε συμπεράσματα με βάση διευθυνόμενες δραστηριότητες.

      Να εξοικειωθούν με την ομαδοσυνεργατική εργασία και να ξεπερνούν τις διαφορές τους αξιοποιώντας την διαφορετικότητα τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ

1ο τρίμηνο (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

 Γνωριμία με την ομάδα του Ομίλου. Προσδιορισμός των στόχων του Ομίλου. Σύνταξη και θέσπιση συμβολαίου τάξης. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας Edmodo. Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες. Εκμάθηση ορολογίας εργαλείων Web 02 και επίδειξη τρόπου λειτουργίας ενδεικτικά κάποιων εργαλείων Web 02. Παρουσίαση προσωπικών στοιχείων των μαθητών με Voki.

2ο τρίμηνο (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές αποφασίζουν το θέμα και τη δημιουργία ψηφιακής ιστορίας σε μορφή κόμικ (toondoo) και σε μορφή ψηφιακού βιβλίου(zooburst). Αρχικά συντάσσεται το περιεχόμενο στα Αγγλικά και κατόπιν οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες προχωρούν στην ενσωμάτωση αυτού σε κόμικ και ψηφιακό βιβλίο αντίστοιχα.  Ενθαρρύνεται ο αυτοσχεδιασμός, μιας και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δεν είναι η πιστή αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου μοντέλου παρουσίασης αλλά μια καινούργια ματιά που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές του ομίλου να ξεδιπλώσουν το ταλέντο αλλά και την προσωπική τους ματιά στα πράγματα που διδάχθηκαν. Δημιουργία παιχνιδιού με στόχο την εμπέδωση θεματικού λεξιλογίου και εξεταζόμενων γραμματικών φαινομένων. Δημιουργία Webquestμε θέμα το σχολείο όπου φοιτούν. Videoconferenceμε συνεργαζόμενο σχολείο. Χρήση και εφαρμογή του kahoot στην αγγλική γλώσσα. 

3ο δίμηνο (Απρίλιος-Μάιος)

Είναι το δίμηνο της υλοποίησης. Ο συγκεκριμένος Όμιλος θα έχει ως παραδοτέο τη δημιουργία blogμε το υλικό των εργασιών του ομίλου.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ανάρτηση δράσεων του ομίλου που θα πραγματοποιηθούν  κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Δημιουργία blogτου Ομίλου EnglishLearningwithComputers (διάχυση της φιλοσοφίας του ομίλου).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κ.λπ.
ΑΛΛΟ

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved