Γερμανικών eTwinning 2013 - 2014

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ07

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ

   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

   

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ

eTwinning: Μια φορά κι έναν καιρό…

 

ΤΑΞΗ

Ε’- ΣΤ’

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

(Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 20 αιτιολογήστε γιατί)

15-20

 

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω eTwinning μαθητές σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργαστούν και θα γνωρίσουν παραμύθια των χωρών αυτών, κάνοντας   χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Έτσι στο πρώτο μέρος μαθητές σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα γνωρίσουν και θα παρουσιάσουν παραμύθια των Αδερφών Γκρίμ δημιουργώντας κόμικς, βίντεο ή Laporello.

Στο δεύτερο μέρος η κάθε χώρα θα παρουσιάσει ένα παραμύθι από τη δική του χώρα.

Στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν όλα τα παραμύθια και οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα βιβλίο (είτε σε απλή είτε σε ηλεκτρονική μορφή-βλ. joomag.com) που θα συμπεριλαμβάνει τα παραμύθια των διαφόρων χωρών συνεργασίας.

Γενικοί στόχοι του ομίλου είναι:

 • να παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν (επικοινωνιακή ικανότητα),
 • να έρθουν σε επαφή με μια άλλη μορφή κειμένων, η οποία δεν συναντάται συνήθως στα διδακτικά βιβλία
 • να γνωρίσουν στρατηγικές προσέγγισης τέτοιων κειμένων
 • να τους δοθούν ερεθίσματα ώστε να βρίσκουν ευχάριστη την ανάγνωση ξενόγλωσσων κειμένων.
 • να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον,
 • να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση,
 • να ευαισθητοποιηθούν στην αισθητική πλευρά της γλώσσας
 • να εξασκήσουν τις ικανότητές τους στις ΤΠΕ

Γλωσσικοί στόχοι:

 • πρόσληψη και αναπαραγωγή γραπτού λόγου
 • με τη βοήθεια πολλαπλών οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων
 • με online ασκήσεις που θα δημιουργούν οι ίδιοι μαθητές με τη βοήθεια εφαρμογών (βλ. learningnapps.org, www.what2learn.com κ.α.)
 • με δημιουργία δικών τους comics (βλ www. toondoo. com), laporellos, posters, αφισών κ.α
 • πρόσληψη και αναπαραγωγή προφορικού λόγου
 • με παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις επιτονισμού
 • βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο με την χρήση Η/Υ.

Παιδαγωγικοί Στόχοι:

 • Χρήση της ξένης γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας, αφού υπάρχει συγκεκριμένο θέμα, αυθεντικό σκοπός και αποδέκτης.
 • Ενθάρρυνση της επικοινωνιακής εκμάθησης και απόκτηση ικανότητας για αυτόνομη μάθηση
 • Εξοικείωση με εργαλεία ΤΠΕ
 • Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
 • Ανάπτυξη θετικής στάσης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
 • Εξοικείωση με στρατηγικές εκμάθησης (π.χ κατανόηση λέξεων από τα συμφραζόμενα κ.α)
 • Διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης

(ανάπτυξη γνώσεων γύρω από τα ήθη και έθιμα των χωρών συνεργασίας, εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων, διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτιστικών γνώσεων.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ

Δράσεις

Ώρες

διδ/λιας

 

Α’ Μερος

 • Γνωριμία με την ομάδα του ομίλου και προσδιορισμός στόχων και πλάνου εργασίας
 • Εξοικείωση με
  • τηνπλατφόρμαεπικοινωνίας Twinspace του e-Twinning (login, projekt activities, pupils corner, chat) και
  • τους βασικούς κανόνες που διέπουν την γραπτή online επικοινωνία.

 

 • Γνωριμία των μαθητών των διαφόρων χωρών μεταξύ τους
  • Οι μαθητές γράφουν σύντομα κείμενα με πληροφορίες για την ηλικία, τον τόπο καταγωγής και κατοικίας τους, κ.ά
  • Δημιουργούν Quiz με ερωτήσεις κατανόησης για τους συνεργαζόμενους μαθητές.
  • επικοινωνούν με μαθητές της επιλογής τους μέσω του chat room.
 • Οι Αδερφοί Γκριμ
  • Οι μαθητές γνωρίζουν τους αδερφούς Γκριμ και δημιουργούν αφίσα (χρησιμοποιόντας το Webtool: Glogster, Powerpoint ή άλλη μορφή)
 • Εισαγωγή και επεξεργασία του παραμυθιού HänselundGretel
  • Πρόσληψη κειμένου με οπτικοακουστικά μέσα
  • Εξοικείωση με στρατηγικές που βοηθούν την κατανόηση κειμένων που περιέχουν άγνωστες λέξεις
  • Αναπαραγωγή τμημάτων του κειμένου με παιχνίδια επιτονισμού
  • Εκμάθηση τραγουδιών που πλαισιώνουν την αφήγηση του παραμυθιού.
 • Αναπαραγωγή του παραμυθιού από τους μαθητές
  • Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και παρουσιάζουν το παραμύθι σε μορφή comic, Laporello, βίντεο κ.ά
 • Ενόψει των Χριστουγέννων οι μαθητές
 • φτιάχνουν γλυκίσματα (Lebkuchenhaus),
 • κατασκευάζουν χριστουγεννιάτικες κάρτες
 • ετοιμάζουν παιχνίδια ερωτήσεων (memory, επιτραπέζια) που αφορούν το περιεχόμενο του παραμυθιού Hänsel und Gretel, τα οποία θα στείλουν στις συνεργαζόμενες χώρες.

Β’ Μέρος

 • Οι μαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον Αίσωπο και επιλέγουν τον μύθο που θα γράψουν και θα παρουσιάσουν στις υπόλοιπες χώρες.
 • Συγκέντρωση προτάσεων για τον τρόπο παρουσίασης του μύθου στις συνεργαζόμενες χώρες (φωτογραφίες, εικόνες που θα πλαισιώνουν το κείμενο, ερωτήσεις κατανόησης, σταυρόλεξα που θα ετοιμάσουν οι μαθητές, πίνακας λεξιλογίου στις διάφορες γλώσσες κ.ά) και υλοποίηση.
 • Συγκέντρωση όλων των παραμυθιών
  • Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν τα παραμύθια των άλλων χωρών, να απαντήσουν στις ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, να λύσουν τυχόν σταυρόλεξα, να γράψουν τα σχόλιά τους στο chatroom κ.ά.
 • Δημιουργία του βιβλίου
  • Οι μαθητές επιλέγουν την μορφή του βιβλίου (σε απλή μορφή: με τη χρήση έγχρωμων χαρτιών, χαρτόνι κ.ά. ή σε ηλεκτρονική μορφή με τη χρήση του webtool: joomag)

2

2

4

4

6

6

4

4

6

4

6

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

2

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

-          Το παραμύθι των αδερφών Γκριμ «HänselundGretel» σε απλοποιημένη μορφή και ένας μύθος του Αισώπου που θα επιλέξουν οι μαθητές και θα τους δοθεί επίσης σε απλοποιημένη μορφή.

-          Για την αναζήτηση πληροφοριών θα γίνεται χρήση διαφόρων ιστοσελίδων.

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν:

 • Web tools: smilebox, toondoo, learningapps κ.α
 • Blog
  • Άλλα λογισμικά: Word, Powerpoint, videos, moviemaker, φωτογραφίες κ.ά)
  • Δημιουργίες μαθητών: ζωγραφιές, φωτογραφίες κ.α.
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 • Αφίσα για τους αδερφούς Γκριμ
 • Βιβλίο σε απλή ή ηλεκτρονική μορφή που θα περιλαμβάνει τα παραμύθια των χωρών συνεργασίας
 • Παιχνίδια (memory, επιτραπέζια κ.α) που θα έχουν δημιουργήσει οι μαθητές και θα αφορούν τα παραμύθια που παρουσίασαν.
 • Όλες οι δραστηριότητες και τα παραγόμενα προϊόντα θα αναρτώνται στην πλατφόρμα εργασίας του Twinspace ( http://new-twinspace.etwinning.net)
 • Σε ξεχωριστό blog οι μαθητές θα μπορούν να γράφουν τα σχόλιά τους, τις εντυπώσεις τους σχετικά με τον όμιλο, αλλά και για άλλα θέματα που προκύπτουν.

Επίσης θα αναρτώνται φωτογραφίες και βίντεο με στιγμιότυπα από τις συναντήσεις, Quiz, παιχνίδια μνήμης κ.α.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κ.λπ.

   

ΑΛΛΟ

   

Υποκατηγορίες

Θα μας βρείτε εδώ...

Επικοινωνία

 

Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5

Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551024443

Fax: 2551024651

Email:  mail@dim-peir-alexandr.evr.sch.gr

Είσοδος Χρήστη

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2017 All Rights Reserved